Mewn munud: Gosod terfyn amser sgrin! ⏳

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

P’un a ydych chi’n ceisio gweithio a bod y ffôn yn mynd â’ch sylw o hyd neu’ch bod yn edrych ar eich ffôn cyn mynd i’r gwely ac na allwch ei roi i lawr, gall defnyddio’r nodwedd amser sgrin sydd ar gael ar ffonau iPhone fod o fudd i chi. Gallwch ei chyrchu drwy ‘settings’ ac yna ‘screen time’ ac mae yna nifer o nodweddion i’ch helpu i reoli’ch defnydd o apiau yn ogystal â chyfyngu ar gyfathrebu.  

  1. Amser segur

Pan fydd wedi’i ysgogi, os yw’ch ffôn mewn amser segur mae hyn yn golygu mai dim ond apiau rydych chi wedi dewis eu caniatáu a galwadau ffôn fydd ar gael. Gallwch droi amser segur ymlaen ar unrhyw adeg neu gallwch drefnu iddo ddigwydd yn awtomatig ar ddiwrnodau penodol ar adegau penodol.

  1. Terfynau Apiau 

Gallwch gyfyngu ar y defnydd o apiau penodol ond hefyd gategorïau’r apiau. Er enghraifft, gallwch alluogi bod gan bob ap cymdeithasol – gan gynnwys Instagram, Facebook, Snapchat ac ati – derfyn defnydd penodol ar ddiwrnodau penodol. Mae hon yn nodwedd addasadwy, a gallwch dynnu rhai apiau o’r categori os nad ydych chi eisiau terfyn ar yr ap penodol hwnnw megis os ydych chi am gyfyngu ar apiau cyfryngau cymdeithasol ond nid WhatsApp. 

  1. Caniatáu bob amser 

Trwy’r nodwedd hon gallwch addasu pa apiau y caniateir eu defnyddio bob amser hyd yn oed os yw’ch ffôn mewn amser segur. Mae hyn yn cynnwys gallu personoli pwy all gyfathrebu â chi dros y ffôn, facetime a neges destun. 

  1. Pellter sgrin

A hithau’n nodwedd y gallwch ddewis ei galluogi, gall pellter sgrin helpu i fesur pellter y ffôn o’ch wyneb a bydd yn anfon rhybudd atoch os yw’ch ffôn yn rhy agos. Mae hyn er mwyn helpu i leihau straen llygaid.

Os ydych chi’n chwilio am fwy o awgrymiadau a thriciau wrth leihau eich defnydd digidol, edrychwch ar ganlyniadau dadwenwyno digidol hyrwyddwyr digidol y myfyrwyr! Sylwer, cyfarwyddiadau ar gyfer Apple yn unig yw’r rhain ac yn anffodus nid yw’r swyddogaeth hon ar gael i ddefnyddwyr Android. Os ydych yn defnyddio teclynnau Android, edrychwch ar argymhelliad ein Pencampwr Digidol Myfyrwyr o ScreenZen.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*