Cymerwch reolaeth ar eich ff么n gyda ScreenZen (cyn i鈥檙 ff么n eich rheoli chi!) 馃摯

Blogbost gan Noel Czempik (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Rating: 4.5 out of 5.

Prif fanteision: Am ddim. Gallwch addasu gosodiadau ar gyfer gwahanol apiau. Mae’n ysbrydoledig.

Prif anfanteision: Mae’n cymryd ychydig o amser i鈥檞 osod i fyny.

Beth yw ScreenZen?

Mae ScreenZen yn ap hyblyg sy’n grymuso defnyddwyr i osod ffiniau gyda’u dyfeisiau. Yn wahanol i atalyddion apiau traddodiadol sy’n cyfyngu mynediad yn gyfan gwbl, mae ScreenZen yn cyflwyno dull newydd trwy gynyddu’r rhwystr i fynediad. Trwy roi amser a lle meddyliol i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau ymwybodol am eu defnydd digidol, mae ScreenZen yn naturiol yn meithrin ymwybyddiaeth ofalgar wrth ryngweithio 芒 thechnoleg ac, felly, gwell lles digidol.

Mae’r ap yn gwbl rad ac am ddim ac ar gael ar gyfer defnyddwyr Apple ac Android.

Beth yw prif nodweddion ScreenZen?

Yr hyn sy’n gosod ScreenZen ar wah芒n yw ei addasrwydd rhyfeddol, a’i brif nodweddion yw:

  1. Caniat谩u i chi ddewis amser aros penodol cyn i chi agor pob ap.
  2. Torri ar eich traws wrth i chi ddefnyddio apiau dethol ar 么l amser penodol (gallwch osod amseroedd gwahanol ar gyfer eich apiau amrywiol).
  3. Eich torri i ffwrdd pan fyddwch wedi cyrraedd eich terfyn amser dyddiol neu derfyn codi (h.y. sawl gwaith yr ydych chi鈥檔 agor ap bob dydd) a hyd yn oed eich atal rhag newid y gosodiadau i fynd o gwmpas hyn.
  4. Arddangos neges ysgogol neu eich atgoffa am weithgareddau mwy gwerthfawr i chi.
  5. Cyflwyno mwy o ymwybyddiaeth ofalgar i’ch arferion digidol trwy eich annog i wneud gweithgareddau anadlu wrth aros i’r ap ddatgloi, sydd hefyd yn eich annog i ailwerthuso’ch angen i ddefnyddio’r ap rydych chi’n ceisio ei agor.
  6. I鈥檙 rhai sy鈥檔 llawn cymhelliant, cyrchu pyliau ac ystadegau eraill i olrhain eich cynnydd a’ch annog i aros ar y trywydd iawn, ond dim ond ar gyfer yr apiau rydych chi’n eu dewis, fel y gallwch chi ddarllen e-lyfrau o hyd neu ddefnyddio’ch hoff ap myfyrdod heb boeni am golli’ch pwl!

Fy meddyliau terfynol ar ScreenZen

A fyddaf yn parhau i ddefnyddio ScreenZen? Yn bendant! 

Fy hoff beth am yr ap hwn yw ei fod yn ei gwneud hi’n haws alinio fy newisiadau digidol 芒 fy ngwerthoedd a’m harferion a gall fod yn ddefnyddiol i unrhyw un. P’un a yw’n well gennych derfynau llym neu ddim ond eisiau meithrin ymwybyddiaeth o’ch arferion digidol, mae ScreenZen yn darparu’r dewisiadau amrywiol hyn. Mae’r nodweddion addasu yn golygu ei bod yn cymryd amser i’w osod, ond ar 么l ei osod, gwelais fod yr ap hwn yn ychwanegiad gwerthfawr at gefnogi fy lles digidol.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*