[:en]Ceiling tiles and Information Services User Survey 2017[:cy]Teils ar y nenfwd ac Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth 2017[:]

[:en]Dear library users!

Great news – the lighting and air conditioning is now installed and our crew is putting ceiling tiles in the ceiling frame.

On a different note, we would like to encourage all students and staff to feedback to us all your suggestions, likes and dislikes in this year’s Information Services User Survey: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/isusersurvey17

We want to know what you think about your library, the Level D refurbishment and also the services we provide.

We wish you a good week,
Ania and Arfon
[:cy]Annwyl ddefnyddwyr y llyfrgell!

Newyddion da – mae’r golau a’r system dymheru nawr wedi’u gosod ac mae’r criw wrthi’n rhoi teils yn ffrâm y nenfwd.

Ar nodyn gwahanol, hoffem annog yr holl fyfyrwyr a staff i roi adborth i ni am eich awgrymiadau, eich hoff bethau a’ch cas bethau, yn yr Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth eleni: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/isusersurvey17

Rydym eisiau gwybod beth yr ydych yn ei hoffi am eich llyfrgell, y gwaith ailwampio ar Lawr D a’r gwasanaethau a ddarparwn.

Gobeithio y cewch chi wythnos dda,
Ania ac Arfon

[:]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*