[:en]Progress Update[:cy]Y Newyddion Diweddaraf [:]

[:en]We are in week 6 of building works:

Last week, at our regular catch up with our contractors RL Davies the following progress was reported:
• Set up and enabling works are completed.
• The contractors are at the end of the soft strip out and demolition phase.
• The electrical strip out has begun and the first fix is underway.
• The mechanical strip out is due to begin imminently.
• A new mains board has been installed.
We also discussed things like door locks, ceiling tiles and carpet tiles.

This week there will be work happening on the air handling unit and the plumbing system.

We are hoping to have more photos of the progress up soon.
[:cy]Rydym wedi cyrraedd wythnos 6 o’r gwaith adeiladu:

Yr wythnos ddiwethaf, ar ôl siarad â’r contractwyr, RL Davies, rhoddwyd gwybod am y cynnydd canlynol:
• Mae’r gwaith gosod a galluogi wedi’i gwblhau.
• Mae’r contractwyr bron â gorffen y gwaith o dynnu deunyddiau meddal allan a dymchwel.
• Maent wedi dechrau ar y gwaith o dynnu’r deunydd trydanol ac mae’r gwaith gosod cychwynnol wedi dechrau.
• Bydd y gwaith o dynnu’r deunyddiau mecanyddol yn dechrau’n fuan iawn.
• Maent wedi gosod bwrdd cyflenwad newydd.

Gwnaethom hefyd drafod pethau megis cloeon y drysau, teils i’r nenfwd a theils carped.

Yr wythnos hon byddant yn gweithio ar yr uned awyru a’r system blymio.

Rydym yn gobeithio llwytho rhagor o luniau o’r gwaith i fyny yn fuan.
[:]