[:en]Updates! Group study room and gender neutral toilets.[:cy]Newyddion diweddaraf! Ystafell astudio i grwpiau a thoiledau niwtral o ran y rhywiau.[:]

[:en]Hello all!

Level D refurbishment progress is stepping up fast. Every week we see things changing and beginning to take shape. Most recently our crew started working on:

• Your new group study room…

• and the gender neutral toilets at the bottom of the stairs.

We would like to apologise once again for any noise disruption. As we mentioned in our previous blog posts, this will soon become less of an issue.

Please check our previous posts:
We are now undertaking work on the ceiling
Come to celebrate Level D reopening on 3 January 2018!

You will hear from us soon,
Ania and Arfon
[:cy]Helo bawb!

Mae’r gwaith o ailwampio Llawr D yn symud ymlaen yn gyflym. Bob wythnos rydym yn gweld pethau’n newid a dechrau cymryd siâp. Y gwaith diweddaraf oedd dechrau gweithio ar:

• Eich ystafell astudio newydd i grwpiau…

• … a’r toiledau niwtral o ran y rhywiau ar waelod y grisiau.

Hoffem ymddiheuro unwaith eto am unrhyw aflonyddwch sŵn. Fel y soniwyd yn ein blogiau blaenorol, bydd hyn yn dod yn llai o broblem o hyn allan.

Edrychwch ar ein negeseuon blaenorol:
Rydym nawr yn gweithio ar y nenfwd
Dewch i ddathlu ail-agor Llawr D ar 3 Ionawr 2018

Byddwn mewn cysylltiad eto’n fuan,
Ania ac Arfon[:]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*