[:en]Library Refurbishment project and the Environment[:cy]Prosiect Adnewyddu’r Llyfrgell a’r Amgylchedd[:]

[:en]Information Services has a history of supporting ‘Green’ activities and considering the environmental impact of all our activities. Last summer, we were awarded the Gold Standard Award under the Green Impact Programme.

To continue our sustainable practice during service relocation and the emptying of Level D we have:

 • Retained glass from Level D to be reused in the new layout.
 • Repurposed some unwanted furniture and given it a new lease of life (photos below are of old drawers which have been given a makeover)
 • Donated any unwanted crockery from the staff lounge to Craft to be reused.
 • Installed a Hydrachill machine – this allows us to refill our water bottles and thus reduce the need to purchase bottled water.
 • Retained Wireless Access Points and our CCTV equipment to be reused.
 • Relocated furniture / shelving across our libraries.
 • Recycled all redundant electrical/IT equipment.
 • Retained door motors to reuse in the new build.

Wherever possible we have endeavored to ensure all our actions have a minimal impact on the environment.

[:cy]Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth hanes o gefnogi gweithgareddau ‘Gwyrdd’ ac ystyried effaith amgylcheddol ein holl weithgareddau. Yr haf diwethaf dyfarnwyd Gwobr Safon Aur i ni yn unol â’r Rhaglen Effaith Gwyrdd.

I barhau â’n harferion cynaliadwy yn ystod y broses o symud y gwasanaeth a gwagio Llawr D rydym wedi:

 • Cadw’r gwydr o Lawr D er mwyn ei ailddefnyddio yn y cynllun newydd.
 • Addasu dodrefn diangen at ddibenion gwahanol a rhoi bywyd newydd iddynt (mae’r ffotograffau isod o hen ddroriau sydd wedi cael gweddnewidiad)
 • Rhoi unrhyw lestri nad oedd eu hangen o lolfa’r staff i Craft er mwyn iddynt eu hailddefnyddio.
 • Gosod peiriant Hydrachill – bydd hwn yn ein galluogi i ail-lenwi ein poteli dŵr gan leihau’r angen i brynu dŵr potel.
 • Cadw ein Pwyntiau Mynediad Diwifr a’n hoffer CCTV er mwyn eu hailddefnyddio.
 • Adleoli’r dodrefn / silffoedd ar draws ein llyfrgelloedd.
 • Ailgylchu’r holl offer trydanol/TG diangen.
 • Cadw’r moduron drws er mwyn eu hailddefnyddio yn yr ystafell newydd.

Pan fo’n bosibl, rydym wedi ceisio sicrhau bod y cyfan yn cael cyn lleied o effaith ar yr amgylchedd â phosibl.
[:]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*