[:en]Welcome to Level D Refurbishment Blog[:cy]Croeso i Blog Ailwampio Lefel D [:]

[:en]

Hello, I’m Lucy O’Donnell the Project Manager for the Hugh Owen Library Level D Refurbishment and I am blogging on behalf of the Library Refurbishment Team. I have been a librarian in Information Services since 2012 and am an Aberystwyth University graduate.

The aim of this blog is to keep all users of the Hugh Owen library informed of the refurbishment plans and to seek your involvement and opinions on the project.

Here you will find the latest architect’s plan for the refurbishment (image is courtesy of Pensaernïaeth DarntonB3 Architecture) Hugh Owen Level D Option G – Architect Design

Please be aware that these plans are currently in draft form. If you have any feedback on the project you are welcome to leave a comment or contact us via is-feedback@aber.ac.uk.

The web page with further information can be found here:
https://www.aber.ac.uk/en/is/news/librefurb/
We aim to blog each week to keep you informed of how the work is progressing.

Thank you!
Lucy
[:cy]

Helo, Lucy O’Donnell ydw i, Rheolwr Prosiect Adnewyddu Llawr D Llyfrgell Hugh Owen, ac rwy’n blogio ar ran Tîm Adnewyddu’r Llyfrgell. Rwyf wedi bod yn llyfrgellydd yn y Gwasanaethau Gwybodaeth ers 2012 ac rwy’n raddedig o Brifysgol Aberystwyth.

Nod y blog hwn yw darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau adnewyddu i holl ddefnyddwyr Llyfrgell Hugh Owen, ac i ofyn am eich cyfranogiad a’ch barn ar y prosiect.

Yma fe welwch gynllun diweddaraf y penseiri ar gyfer y gwaith adnewyddu (llun trwy garedigrwydd Pensaernïaeth DarntonB3 Architecture)
Hugh Owen Level D Option G – Architect Design

Sylwch bod y cynlluniau hyn ar ffurf drafft ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw adborth am y prosiect mae croeso i chi gynnig sylwadau neu gysylltu â ni trwy: is-feedback@aber.ac.uk.
Am ragor o wybodaeth gweler y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/
Anelwn at flogio bob wythnos i roi gwybod i chi sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.
Diolch!
Lucy
[:]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*