Gŵyl ymchwil newid hinsawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth i edrych at heriau COP26

Bydd arbenigwyr ar newid hinsawdd yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth am wythnos o ddigwyddiadau er mwyn trin a thrafod heriau cyn uwch-gynhadledd COP26. Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford, Comisiynydd Amgylchedd yr Undeb Ewropeaidd Virginijus Sinkevičius, a’r Athro Julian Agyeman, sy’n arbenigwr mewn polisi amgylcheddol, ymhlith y prif siaradwyr yng Ngŵyl Ymchwil gyntaf y Brifysgol,… Parhau i ddarllen Gŵyl ymchwil newid hinsawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth i edrych at heriau COP26

Darlith gyhoeddus i ystyried gwleidyddiaeth ryngwladol yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd

Goblygiadau newid yn yr hinsawdd i wleidyddiaeth ryngwladol fydd pwnc Darlith Goffa Kenneth Waltz eleni, a gynhelir ddydd Iau, 14 Hydref. Trefnir Darlith Goffa Kenneth Waltz 2021 gan Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Bydd a bydd yn cael ei thraddodi gan yr Athro Jan Selby o Brifysgol Sheffield. Mae newid yn yr hinsawdd a heriau ecolegol wedi… Parhau i ddarllen Darlith gyhoeddus i ystyried gwleidyddiaeth ryngwladol yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd

Gallai microbau sy’n cronni ar yr Ynys Las arwain at golli rhagor o iâ medd ymchwil

Fe allai Llen Iâ’r Ynys Las fod dan fygythiad oherwydd bod microbau sydd ar ei arwyneb yn lluosogi’n gynt nag y cant eu golchi i ffwrdd mewn hinsawdd sy’n cynhesu, yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Aberystwyth. Llen Iâ’r Ynys Las yw’r darn mwyaf o iâ yn hemisffer y gogledd. Mae’n ymestyn dros ardal o… Parhau i ddarllen Gallai microbau sy’n cronni ar yr Ynys Las arwain at golli rhagor o iâ medd ymchwil

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised

Prosiect ceirch iach yn denu grant mawr

Mae prosiect ymchwil i hyrwyddo datblygiad ceirch fel cynnyrch bwyd iach a chnwd sy’n gwrthsefyll effeithiau newid hinsawdd yng Nghymru ac Iwerddon wedi derbyn grant Ewropeaidd sylweddol. Bydd y prosiect ‘Ceirch Iach’ yn elwa o €2.18 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraethau Cymru ac Iwerddon fel rhan o Raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru. Dan arweiniad… Parhau i ddarllen Prosiect ceirch iach yn denu grant mawr

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised

Partneriaeth newydd i helpu ffermwyr gyrraedd sero-net

Heddiw (8 Chwefror 2021) cyhoeddodd Germinal a Phrifysgol Aberystwyth bartneriaeth ymchwil tymor hir newydd a fydd yn hyrwyddo ffermio cynaliadwy. Yn sgil y bartneriaeth newydd, sy’n adeiladu ar bron i 35 mlynedd o gydweithio rhwng y ddau sefydliad, bydd Germinal yn cyflogi ac yn cyfarwyddo tîm o ymchwilwyr craidd yn y sefydliad i edrych ar… Parhau i ddarllen Partneriaeth newydd i helpu ffermwyr gyrraedd sero-net

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised

Sting yn cyflwyno gwobr we Ewropeaidd i brosiect amgylcheddol sy’n cael ei arwain gan Aberystwyth

Mae prosiect eco-beirianneg arloesol sy’n anelu at droi amddiffynfeydd môr a strwythurau artiffisial eraill yn gynefinoedd morol ffyniannus wedi ennill gwobr fawr gan yr Undeb Ewropeaidd. Cyflwynwyd gwobr Better World (Byd Gwell) i Ecostructure, prosiect sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth, gan y canwr Sting yng Ngwobrau Gwe .eu 2020, a gynhaliwyd ddydd Mercher… Parhau i ddarllen Sting yn cyflwyno gwobr we Ewropeaidd i brosiect amgylcheddol sy’n cael ei arwain gan Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised

Byrgyrs chwilod neu fyrbrydau criced? Bwyd o bryfed ar y fwydlen ymchwil yn Aberystwyth

Gallai criciaid a chwilod gael eu gweini ar ein platiau yn amlach, diolch i ymchwil academaidd newydd. Mae pryfed yn rhan gyffredin o ddeietau bob dydd pobl mewn gwledydd ar draws y byd, megis Mecsico, Tsiena a Ghana. Mae bwydydd o bryfed yn cynnig ffynhonnell protein fwy amgycheddol-gyfeillgar na llawer o fwydydd eraill, a gallent… Parhau i ddarllen Byrgyrs chwilod neu fyrbrydau criced? Bwyd o bryfed ar y fwydlen ymchwil yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised

Ymchwil i ffermio cymysg yn mynd i’r afael â heriau newid hinsawdd

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydweithio ar brosiect rhyngwladol gwerth €7m i helpu ffermwyr i fabwysiadu dulliau amaethyddol mwy arloesol i sicrhau bod eu busnesau yn gallu gwrthsefyll ac addasu i heriau allanol. Trwy’r prosiect pedair blynedd hwn, bydd ymchwilwyr yn cydweithio â ffermwyr yn Ewrop i’w helpu i weithredu dulliau ffermio cymysg, sy’n… Parhau i ddarllen Ymchwil i ffermio cymysg yn mynd i’r afael â heriau newid hinsawdd

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised

Gallai 92% o rewlifoedd yr Alpau ddiflannu erbyn diwedd y ganrif, medd ymchwilwyr

Gallai newid hinsawdd arwain at golli hyd at 92% o rewlifoedd yr Alpau erbyn diwedd y ganrif hon yn ôl canfyddiadau ymchwil newydd. O dan arweinyddiaeth ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae’r prosiect CHANGE wedi modelu Uchderau Llinell Cyfantoledd Amgylcheddol rhewlifoedd dyffrynnoedd ar draws yr Alpau Ewropeaidd er mwyn darogan yn fwy cywir eu hymateb tebygol… Parhau i ddarllen Gallai 92% o rewlifoedd yr Alpau ddiflannu erbyn diwedd y ganrif, medd ymchwilwyr

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Uncategorised