Grŵp Ffocws ailwampio Iris De Freitas 12/02/2019

Cynhaliwyd grŵp ffocws i drafod y cynlluniau i ailwampio ystafell Iris De Freitas. Ymunodd chwech o gyfranogwyr â’r staff a’r penseiri sy’n gweithio ar y gwaith ailwampio i drafod y cynlluniau presennol. Roedd y sesiwn grŵp ffocws yn gymorth i gasglu adborth y myfyrwyr ynghyd ag arolygon a’r bwrdd nodiadau post-it yn ystafell Iris De Freitas sydd eisoes wedi’u casglu. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Diben y grŵp ffocws oedd casglu barn y myfyrwyr, gan ofyn iddynt am eu barn am y cam presennol yn y broses gynllunio.
Gwnaeth y penseiri egluro eu cynllun drwy ddangos cyflwyniad ar droed o’r cynlluniau presennol ar gyfer ailwampio. Gofynnodd yr aelodau o staff i’r cyfranogwyr wedyn am eu barn. Dyma rai o’r pynciau allweddol a drafodwyd
– Ystafelloedd astudio i grwpiau
– Ardaloedd Tawel
– Peiriannau bwyd a diod
– Byrddau gwyn
– Dodrefn
– Ardal astudio
Mae rhai o’r cynlluniau presennol yn cynnwys 3 ystafell astudio newydd i grwpiau, digon o ofod desg i weithio gyda gliniaduron. Bydd gan y desgiau hyn socedi plwg yn ogystal â phyrth USB. Bydd rhagor o fanylion am y cynlluniau ailwampio yn cael eu rhyddhau ganol mis Mawrth, ar ôl y tendr.

Os oes gennych chi unrhyw adborth am yr ailwampio, cysylltwch â ni drwy e-bostio – is-survey@aber.ac.uk

Ailwampio Ystafell Iris De Freitas

Llun o Ystafell Iris De Freitas

Bydd ystafell Iris De Freitas yn Llyfrgell Hugh Owen yn cau i gael ei hailwampio o 3 Mehefin. Rydym yn bwriadu ailagor y gofod ar 4 Tachwedd 2019.
Yn ystod y broses gynllunio gwnaethom ofyn i ddefnyddwyr yr ystafell roi awgrymiadau ar sut i wella’r gofod. Rydym wedi dilyn yr adborth hwn, a oedd yn cynnwys:
– Ystafelloedd astudio
– Mwy o socedi pŵer
– Peiriannau bwyd a diod
– Dodrefn cyfforddus
– Gwell golau
– Planhigion

Awgrymiadau’r Myfyrwyr ar gyfer y gwaith ailwampio