Diweddariad ar y gwaith adeiladu yn ystafell Iris de Freitas, Llyfrgell Hugh Owen, mis Mehefin 2019

Mae’r gwaith o adnewyddu ystafell Iris de Freitas ar Lefel E Llyfrgell Hugh Owen dros yr haf yn mynd rhagddo’n dda:

    • mae’r ystafell wedi cael ei chlirio yn barod ar gyfer tair ystafell astudio newydd i grwpiau, y bydd modd eu harchebu
    • mae byrddau distewi acwstig yn cael eu gosod ar y nenfwd er mwyn lleihau sŵn yn yr ardal yma
    • bwriedir gosod goleuadau newydd LED sy’n effeithlon o ran ynni
    • bydd yr adeiladwyr yn tynnu’r holl ffenestri allan yn yr wythnosau nesaf ac yna’n gosod rhai newydd

Ystafell Iris de Freitas room
Lluniau o’r gwaith adnewyddu wedi’r cam dymchwel – 26 Mehefin 2019
Ystafell Iris de Freitas room
Lluniau o’r gwaith adnewyddu wedi’r cam dymchwel – 26 Mehefin 2019
Ystafell Iris de Freitas room
Lluniau o’r gwaith adnewyddu wedi’r cam dymchwel – 26 Mehefin 2019
Ystafell Iris de Freitas room
Lluniau o’r gwaith adnewyddu wedi’r cam dymchwel – 26 Mehefin 2019
Ystafell Iris de Freitas room
Lluniau o’r gwaith adnewyddu wedi’r cam dymchwel – 26 Mehefin 2019
Ystafell Iris de Freitas room
Lluniau o’r gwaith adnewyddu wedi’r cam dymchwel – 26 Mehefin 2019