Ymchwil iechyd newydd i gynorthwyo achub pengwiniaid Affrica rhag difodiant

Pengwiniaid Affrica yn Namibia ©J Kemper
Pengwiniaid Affrica yn Namibia ©J Kemper

Mae academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i sut mae afiechydon a llygredd yn cyfrannu at y cwymp ym mhoblogaeth pengwiniaid Affrica, rhywogaeth sy’n wynebu difodiant o fewn y tri deg i wyth deg mlynedd nesaf.

Mae’r prosiect rhyngwladol yn edrych ar y rhesymau iechyd y tu ôl i’r dirywiad parhaus yn nifer yr adar wedi cychwyn yn ddiweddar gyda lansiad swyddogol a arolygon maes. 

Manylion pellach…