Canllawiau Llyfrgell

Mae’r Canllawiau Llyfrgell wedi cael eu diweddaru i sicrhau bod yr holl ddolenni’n gweithio a bod yr holl lyfrau a restrir yn cynnwys y rhifyn diweddaraf, sy’n golygu eu bod yn well nag erioed! Mae pob Canllaw Llyfrgell wedi’i theilwra i bwnc penodol, sy’n golygu bod yr wybodaeth yn arbenigol i’r hyn yr ydych chi’n chwilio amdano. Dyma lle gallwch gael eich cyfeirio at, ac archebu cyfarfod â’ch llyfrgellydd pwnc, darganfod pa lyfrau y dylech eu darllen, cael cymorth i gyfeirnodi, a llawer mwy! Os ydych chi’n cael trafferth gyda chyfeirio, aseiniadau, neu eich traethawd hir, dyma’r lle i fynd. Mae’r Canllawiau Llyfrgell yn hawdd iawn i’w defnyddio, gyda chyfeiriadau a gwybodaeth wedi’u gosod yn glir.