Canllawiau Llyfrgell

Mae’r Canllawiau Llyfrgell wedi cael eu diweddaru i sicrhau bod yr holl ddolenni’n gweithio a bod yr holl lyfrau a restrir yn cynnwys y rhifyn diweddaraf, sy’n golygu eu bod yn well nag erioed! Mae pob Canllaw Llyfrgell wedi’i theilwra i bwnc penodol, sy’n golygu bod yr wybodaeth yn arbenigol i’r hyn yr ydych chi’n chwilio amdano. Dyma lle gallwch gael eich cyfeirio at, ac archebu cyfarfod â’ch llyfrgellydd pwnc, darganfod pa lyfrau y dylech eu darllen, cael cymorth i gyfeirnodi, a llawer mwy! Os ydych chi’n cael trafferth gyda chyfeirio, aseiniadau, neu eich traethawd hir, dyma’r lle i fynd. Mae’r Canllawiau Llyfrgell yn hawdd iawn i’w defnyddio, gyda chyfeiriadau a gwybodaeth wedi’u gosod yn glir.

Canfod eich ffordd o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen

22/05/2023

Dyma gyflwyno Map Llawr y Llyfrgell

Rydym wedi lansio map a chanllaw llyfrgell newydd i’ch helpu i lywio eich ffordd o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen a dod o hyd i’ch llyfrau ac adnoddau eraill ar y silffoedd.

Porwch y map ar-lein yn libraryfloormap.aber.ac.uk i ddarganfod lle mae popeth, i gael rhagor o wybodaeth am adnoddau a mannau’r llyfrgell ac i ymgyfarwyddo â’r cynllun llawr – peidiwch byth â mynd ar goll eto!

Mae Map Llawr y Llyfrgell hefyd wedi’i integreiddio â Primo, catalog y llyfrgell. Pan fyddwch yn edrych ar eitem yn Primo, cliciwch ar ddolen Map Llawr y Llyfrgell i agor y map a bydd lleoliad eich eitem yn cael ei amlygu.

Mae angen eich adborth arnom

Adnodd newydd yw Map Llawr y Llyfrgell felly rydym am ichi ddweud wrthym sut y gallem ei wneud mor ddefnyddiol â phosibl. Rhowch wybod inni yma neu drwy e-bostio adborth-gg@aber.ac.uk

Croeso Megan!

Staff photo

Rwy’n cofio’n glir y balchder a deimlais pan gefais fy ngherdyn llyfrgell cyntaf yn blentyn, sawl degawd yn ddiweddarach ac mae llyfrgelloedd yn dal i fod yn rhan ganolog o fy mywyd. Mae gallu gweithio yn yr union lyfrgell wnaeth fy helpu i raddio yn dal i fod yn foment afreal! Heblaw darllen, rwyf hefyd yn mwynhau garddio, rhedeg a gwau.