Wythnos Llyfrgelloedd 2022 – Staff

Thema Wythnos Llyfrgelloedd eleni ydy’r rhan ganolog sydd gan lyfrgelloedd yn cefnogi dysgu gydol oes.

Heddiw byddwn yn canolbwyntio ar holl staff Prifysgol Aberystwyth a rhai o adnoddau’r llyfrgell sy’n cynorthwyo unigolion i ddatgloi a chyflawni eu potensial ar bob cam o’u bywydau a’u gyrfaoedd.

Gale OneFile News Gallwch weld y newyddion ar-lein, gan gynnwys gweisg masnachol proffesiynol. Mae Newyddion Gale OneFile yn caniatáu ichi chwilota drwy 2,300 o bapurau newydd mawr, gan gynnwys miloedd o ddelweddau, darllediadau radio a theledu a thrawsgrifiadau.

Digimap Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu data mapiau Arolwg Ordnans llawn a chynhwysfawr a mapiau hanesyddol yn ogystal â data daearegol. Adnodd hynod ddefnyddiol a difyr yw Digimap, a fydd yn diddanu ymchwilwyr hanes lleol a phobl sy’n ymwneud â’r Gwyddorau Daear fel ei gilydd. Yr unig beth sydd angen arnoch yw cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth i gofrestru i ddefnyddio’r adnodd.  

Map o Aberystwyth yn 1880 – Digimap

Box of Broadcasts Ydych chi’n gwneud rhywfaint o ymchwil? Mae Box of Broadcasts (BoB) yn wasanaeth teledu a radio ar alw i staff a myfyrwyr at ddefnydd academiadd, sy’n cynnig mynediad at ddwy filiwn o ddarllediadau o dros 65 o sianeli teledu am ddim. Erbyn hyn mae BoB hefyd yn cynnwys archif y BBC, sef rhaglenni radio a theledu hanesyddol.

Y Weithfan Ystafell astudio 24 awr yw’r Weithfan, sydd yn darparu cyfrifiaduron, peiriannau argraffu, WiFi, ac ystafell astudio i grwpiau / ystafell gyfarfod i fyfyrwyr a staff PA. Dewch o hyd i’r Weithfan wrth ymyl y Wetherspoons ger gorsaf drenau Aberystwyth a dewch â’ch Cerdyn Aber i gael mynediad.

Gwasanaethau Gyrfaoedd i holl staff PA A wyddoch y gall aelodau staff Prifysgol Aberystwyth hefyd fanteisio ar wasanaethau gyrfaoedd arbenigol y Brifysgol? Ewch draw i’n Canllaw Cyflogadwyedd i ddechrau arni.

Darllen er pleser Mae gan y llyfrgell gasgliadau sylweddol o ffuglen, llyfrau ffeithiol a barddoniaeth ar gyfer darllen er pleser. Porwch ein casgliad Ffuglen Gyfoes wrth ymyl y Ddesg Ymholiadau ar Lefel F neu ewch at y silffoedd o’r nod dosbarth PN (neu catalog y llyfrgell, Primo).

Casgliad Ffuglen Gyfoes

Y Casgliad Celtaidd Os ydych yn chwilio am nofel, barddoniaeth, llyfr hanes neu lyfrau i’ch helpu ddysgu neu loywi’ch Cymraeg, cofiwch fod miloedd o lyfrau Cymraeg ar bob pwnc dan haul yn y Casgliad Celtaidd. Mae’r casgliad yn cynnwys cannoedd o lyfrau i’ch helpu i ddatblygu eich Cymraeg, o gyrsiau iaith cyflawn a llyfrau gramadeg i ffuglen gyda geirfa ddefnyddiol. Dewch o hyd i’r casgliad ar Lefel F.

Casgliad Astudio Effeithiol Efallai y bydd ambell deitl yn ein Casgliad Astudio Effeithiol o ddefnydd ichi wrth ddatblygu’ch sgiliau astudio neu’ch sgiliau proffesiynol, megis sgiliau cyflwyno neu ymchwil.

Linkedin Learning Gall pob myfyriwr ac aelod o staff PA ddefnyddio’r cyfoeth o gyrsiau sydd ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim ac sydd wedi’u harwain gan arbenigwyr trwy Linkedin Learning.

Dyma ddetholiad bach o gyrsiau a allai fod yn ddefnyddiol i staff PA a grëwyd gan Jeffrey Clark, Pencampwr Digidol Myfyrwyr:

Casgliad Datblygiad Personol a Phroffesiynol –  Mae’r casgliad hwn yn cynnwys cyfres o gyrsiau sydd wedi’u cynllunio i gynorthwyo aelodau o staff i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a phersonol.

Jeffrey Clark

Casgliad Llên Plant

Colourful books from the Children's Literature Collection on a table on Level F of the Hugh Owen Library
Llyfrau lliwgar o’r Casgliad Llên Plant yn cael eu harddangos ar Lefel F yn Llyfrgell Hugh Owen

Os ewch chi lawr i Lyfrgell Hugh Owen heddiw…. …byddwch chi’n siŵr o ddod o hyd i’n harddangosfa ddiweddaraf o lyfrau o’r Casgliad Llên Plant!

Dewch felly i archwilio’r casgliad sydd yn cynnwys detholiad da a diddorol o ffuglen i blant yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r llyfrau yn amrywio o lyfrau lluniau a llenyddiaeth gyfoes i blant, i ffuglen i oedolion ifanc – o ddreigiau i dywysogesau, o fôr-ladron i estroniaid a phopeth sydd rhyngddynt!

Bydd y casgliad yn arbennig o ddefnyddiol ichi os ydych yn astudio TAR neu Astudiaethau Plentyndod/Addysg. Dewch o hyd i’r casgliad yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lefel F yn nod dosbarth PZ neu borwch y casgliad ar Primo, catalog y llyfrgell yma.

Graddio 2022 Dydd Mercher 13, Dydd Iau 14 a Dydd Gwener 15 Gorffennaf

students graduating at Aberystwyth University
Myfyrwyr yn graddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr hyn sy’n graddio ar y diwrnodau canlynol


Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Dydd Mercher 13 Gorffennaf

Ffiseg

Llyr Humphries ‘Studies in chromospheric and transition region events and their relationship with the corona using IRIS and AIA’ http://hdl.handle.net/2160/b85c1f59-36fb-4d1b-a351-4bce858102e2


Dydd Iau 14 Gorffennaf

Cyfraith a Throseddeg

Roger Owen ‘Dealing with child offenders: An examination of some aspects of juvenile justice systems and a proposal for reform based on the needs of the individual child’ http://hdl.handle.net/2160/19f33534-0de6-4df8-9b9a-1d21651f9174

Megan Talbot ‘A comparative examination of methods of legal recognition of non-binary gender and intersex identity’ http://hdl.handle.net/2160/b8b9844d-6814-4455-9af1-2794f4d8f161

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Nick Dimonaco ‘ORFs, StORFs and Pseudogenes: Uncovering Novel Genomic Knowledge in Prokaryotic and Viral Genomes’ http://hdl.handle.net/2160/7ec11bc9-57b4-4acc-94ff-ef99986e8a31


Dydd Gwener 15 Gorffennaf

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Rachel Lilley ‘Rethinking Government Capacities to Tackle Wicked Problems: Mind, Emotion, Bias and Decision-Making. An Experimental Trial using Mindfulness and Behavioural Economics’ http://hdl.handle.net/2160/c119949d-43de-43eb-ab85-6ca2a3aba425

Graddio 2022 Dydd Mawrth 12 Gorffennaf

Myfyrwyr yn y Neuadd Fawr

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Ffiseg

Benjamen Reed ‘Developments in the Catalytic Graphitisation of Diamond and Silicon Carbide Surfaces’ http://hdl.handle.net/2160/43e778c7-99d1-420b-903b-8f426bef7d9a

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Kittie Belltree ‘Photograph albums of the dead: Imagining the unsayable through poetry’ http://hdl.handle.net/2160/12005

Simon Jones ‘My Rosalind: A Novel and Critical Commentary’ http://hdl.handle.net/2160/94c9ec09-e0e4-49f6-aa6e-cf66cc758181

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Emma Kast ‘Capitalism and the Logic of Deservingness: Understanding Meritocracy through Political Economy’ http://hdl.handle.net/2160/eee80e95-6d8b-4e26-9ec1-72eb5af24d4b

Thomas Vaughan ‘South Africa and Nuclear Order: Between ‘Local’ Technopolitics and ‘global’ Hegemony’ http://hdl.handle.net/2160/073ddb26-50db-4ee8-8e11-449c90c2c271

Graddio 2022 Dydd Llun 11 Gorffennaf

Myfyrwyr yn graddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!


Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Cyfrifiadureg

Edore Akpokodje ‘Effective mobile query systems for rural farmers’ http://hdl.handle.net/2160/d8193099-77c7-4c43-8afa-9a83e96b2cd7

Emmanuel Isibor ‘Exploring the Concept of Navigability for Virtual Learning Environments’ http://hdl.handle.net/2160/eedfaa52-0c74-4f46-ad60-ac06e9d8eb40

Suresh Kumar ‘Learning with play behaviour in artificial agents’ http://hdl.handle.net/2160/a53c855c-e6b2-4a93-886e-914d11bf1528

Mathemateg

Tirion Roberts ‘Modelling foam flow through vein-like geometries’ http://hdl.handle.net/2160/cba4f24d-c09b-4a15-a678-7ffe7d333ee4

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cameron Garty ‘Oxidative Heterodimerisation Of 4’- Hydroxycinnamate Esters With 4’-Hydroxycinnamic Acids As Potential HIV-1 Integrase Inhibitors And Identification Of Two Novel Homoisoflavonoids With Anti-cancer Potential’ http://hdl.handle.net/2160/6f2a9a52-4d49-4af7-8155-f4ac7d92d781

Sam Harvey ‘Assessing the Feasibility of an Over 60’s One-Day Health and Functional Fitness Workshop’ http://hdl.handle.net/2160/d1afbc7e-a55a-48ce-8660-da11585f1039

Robert Jacques ‘Vermicomposting manure: ecology and horticultural use’ http://hdl.handle.net/2160/cecb9239-6b6c-478d-837b-f0b15fb028a0

Rachel Stafford ‘Investigating Metabolic Changes Associated with Human Oncology’ http://hdl.handle.net/2160/328dd80a-0c58-44d4-9933-6afec6df973f

Nathan Allen ‘Molecular approaches to uncover the fundamental biology of Calicophoron daubneyi’ http://hdl.handle.net/2160/54faf6be-b293-497a-99d7-b91d1725f0d5

Sumana Bhowmick ‘Exploiting Traditional Chinese Medicine for Potential Anti-Microbial Drug Leads’ http://hdl.handle.net/2160/3fe3a15c-1bb8-46c4-b2df-206a5319e11d

Clare Collett ‘Towards the penside detection of triclabendazole efficacy against Fasciola hepatica parasites of livestock’ http://hdl.handle.net/2160/ed4005f0-5186-439f-ae71-9f1bd080f6c6

Christina Cox ‘Cocksfoot breeding for the emerging sector of by product biorefining’ http://hdl.handle.net/2160/caf17688-4a5b-4746-b4af-679176ecd345

Holly Craven ‘Analysis of quadrupliex DNA structures in Schistosoma mansoni and their potential as therapetic targets’ http://hdl.handle.net/2160/d05ee9e6-5759-44c7-8dc2-4c45afd8349a

David Cutress ‘Towards validation of the sigma class GSTs from the liver fluke Fasciola hepatica as chemotherapeutic targets’ http://hdl.handle.net/2160/a6347525-bbd9-4269-be09-2eca9315307a

Rebecca Entwistle ‘Targeting endophytic bacteria for plant growth promotion and heavy metal tolerance’ http://hdl.handle.net/2160/6de2bd1d-a386-42d0-86fa-b07fbb26328c

Jessica Friedersdorff ‘Studying the Understudied: Hyper Ammonia Producing Bacteria And Bacteriophages in the Rumen Microbiome’ http://hdl.handle.net/2160/29a04747-63d5-414a-b83b-d668e34f81fd

Gina Martinez ‘Understanding the phenotypic and genetic mechanisms of plant-plant interactions’ http://hdl.handle.net/2160/6e4edefe-a2df-4558-bcdd-8561e45824f0

Nicholas Gregory ‘Evaluating the efficacy of a GP led pre diabetes intervention targeting lifestyle modification’ http://hdl.handle.net/2160/b7773d30-1393-4b7a-9e56-0f4bfbbed9fd

Amy Healey ‘Understanding the phenotypic and genetic mechanisms of plant-plant interactions’ http://hdl.handle.net/2160/6e4edefe-a2df-4558-bcdd-8561e45824f0

Rebecca Hindhaugh ‘The effect of mechanical perturbation on the growth and development of wheat’ http://hdl.handle.net/2160/f02d9825-efac-4064-a8a5-5e793d886d09

Rosario Iacono ‘Miscanthus biomass quality for conversion: exploring the effect of genetic background and nutrient limitation on the cell wall’ http://hdl.handle.net/2160/92c1700d-7190-493d-8dce-9bf2a8b66ee3

Gilda Padalino ‘Identification of new compounds targeting the Schistosoma mansoni protein methylation machinery’ http://hdl.handle.net/2160/3518109d-506b-4caa-a442-f1e18356e803

Manod Williams ‘Machine Learning for Dairy Cow Behaviour Classification’ http://hdl.handle.net/2160/0198dc84-48b6-48f4-b4bc-23c860bf825e

Graddio 2022 Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf

Graddio ar y Piazza ar Gampws Penglais

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Hanes a Hanes Cymru

Laura Evans ‘An Investigation of the Middling Sort of Bridgnorth in the Later Middle Ages’ http://hdl.handle.net/2160/249a4051-693f-43e9-90bc-cd12e140d1bf

Cyfraith a Throseddeg

Gethin Jones ‘The Recovery Experience of Service Users in Substance Use Treatment with Co-occurring Anxiety and Depression’ http://hdl.handle.net/2160/4dd2935a-e624-4fc8-8498-13469b9affcd

Angharad James ‘An exploration of the legal minefield of retention of title clauses’ http://hdl.handle.net/2160/1404c07b-45f3-46ff-a110-e84077b86f3f

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Martin Burgess ‘The Implementation of Personal Carbon Accounts’ http://hdl.handle.net/2160/28807ebf-9903-4a95-b54b-5b2b725a40a0

Sioned Llywelyn ‘Archwilio’r posibiliadau o fewnblannu dealltwriaeth geomorffolegol wrth hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth Cymru’ http://hdl.handle.net/2160/7fe1f02c-3caf-4b7a-93b7-8f007f995bdd…

Siobhan Maderson ‘The Traditional Environmental Knowledge of Beekeepers: A Charter for Sustainability?’ http://hdl.handle.net/2160/986a1b5c-cb30-4733-964d-c420b6bc9de6

Svenja Riedesel ‘Exploring variability in the luminescence properties of feldspars’ http://hdl.handle.net/2160/c36efd1e-594b-493d-b2c1-a0ce8f432cec

Nina Sharp ‘Mobility and philanthropy: embodied practices, fundraising and charity sport events’ http://hdl.handle.net/2160/a8765e8a-97a0-46e3-a686-bd0cb6b301e8

Graddio 2022 Dydd Gwener 8 Gorffennaf

Graduation in the Great Hall
Sermoni raddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Morgan Davies ‘The Burning Bracken: A Novel with Accompanying Critical Commentary’ http://hdl.handle.net/2160/3cf9e413-70a7-44cd-95c5-af6ec91b2d42

Elizabeth Godwin ‘Poetry and the Architecture of Imagination’ http://hdl.handle.net/2160/0531b4b8-49b0-4ce5-95a6-3e95c62667f1

Robert Jones ‘Lain Beside Gold’ Narrative, Metaphor and Energy in Freud and Conan Doyle’ http://hdl.handle.net/2160/1d588151-6162-4d9a-a3c7-107879f21d5c

George Sandifer-Smith ‘The Stone Bell (Creative Writing Project) & Accompanying Critical Commentary: Temporality, Place & Memory’  http://hdl.handle.net/2160/cca01ed0-4db9-4374-9f9c-8b72cfd809d0

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Abigail Blyth ‘The British Intelligence Services in the public domain’ http://hdl.handle.net/2160/603b6051-5b23-45a3-9194-abeb027e0dd8

Karijn van den Berg ‘Making sense of personal environmental action: A relational reframing through the study of activists’ experiences’ http://hdl.handle.net/2160/58323949-e25b-46cf-b69d-bf1e3c4fd0be

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Paul Jones ‘Heterotopic  Frictions: Visually Problematising Identity, Territory and Language from an Anglo-Welsh Perspective’ http://hdl.handle.net/2160/5c7b7515-0230-4723-9084-7208804ac4b6

Jamie Terrill ‘An Investigation of Rural Welsh Cinemas : Their Histories, Memories and Communities’ http://hdl.handle.net/2160/7a6d3f43-ea8c-4478-b485-34b5bcd81691

Newyddion cyffrous i fyfyrwyr Astudiaethau Gwybodaeth!

Rydym wedi bod yn tanysgrifio i adnodd gwych ‘LISA’, ers blynyddoedd lawer. Mae’r adnodd hwn wedi bod yn amhrisiadwy i fyfyrwyr a staff Astudiaethau Gwybodaeth ers tro byd.
Mae LISA (Library & Information Science Abstracts) yn helpu i ganolbwyntio chwiliadau am destunau ysgolheigaidd rhyngwladol ar lyfrgellyddiaeth a gwyddor gwybodaeth. Ond, fel mae’r enw yn ei awgrymu, gwasanaeth crynodebau yn unig yw hwn.
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym nawr fynediad i’r Casgliad Llyfrgellyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth. Mae’r casgliad newydd hwn bellach yn chwilio adnodd poblogaidd LISA yn ogystal â’r Gronfa Ddata Testun Llawn Llyfrgellyddiaeth.
I grynhoi, mae gennym bellach dros 300 o gyfnodolion testun llawn wedi’u cynnwys pan fyddwch yn chwilio’r ‘Casgliad Llyfrgellyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth’.

LibGuide Astudiaethau Gwybodaeth

LISA database screenshot

Aseiniadau: O Adnoddau i Gyfeirnodau

A book and notepadParatowyd y modiwl Aseiniadau: O Adnoddau i Gyfeirnodau gan y Llyfrgellwyr Pwnc yn y Brifysgol i ddatblygu sgiliau llythrennedd gwybodaeth allweddol sy’n hanfodol ar gyfer astudiaeth academaidd – o ddod o hyd i ddeunyddiau academaidd o safon uchel i ddyfynnu adnoddau’n gywir yn eich aseiniadau. Mae’r modiwl ar gael ar Blackboard i bob myfyriwr.

Ar hyn o bryd mae’r modiwl yn cynnwys tair adran:

Canllaw y Llyfrgell a TG
• Darparu popeth y mae angen i chi ei wybod am ddechrau arni gyda gwasanaethau a chasgliadau llyfrgell.
• Cwis i ymarfer defnyddio adnoddau’r llyfrgell.

Cyfeirnodi ac ymwybyddiaeth Llên-ladrad
• Eich helpu i ddeall pwysigrwydd cyfeirnodi cywir; sut i greu dyfyniadau a chyfeiriadau cywir; sut i reoli eich dyfyniadau gan ddefnyddio offer meddalwedd cyfeirnodi a sut i ddehongli eich Adroddiad Tebygrwydd Turnitin.
• Mae’r canllaw hwn yn cynnwys cwis sy’n eich galluogi i ymarfer y sgiliau yr ydych wedi’u dysgu gan ddefnyddio’r dull cyfeirio penodol a bennwyd gan eich adran

Llythrennedd Newyddion a’r Cyfryngau
• Mae’r canllaw hwn yn helpu i ddatblygu sgiliau hanfodol wrth werthuso’r wybodaeth a ddefnyddiwn ar-lein. Byddwch yn dysgu sut i ddiffinio cysyniadau allweddol megis rhyddid i lefaru, camwybodaeth, twyllwybodaeth a sensoriaeth; deall cysyniadau dethol a rhagfarn yn y cyfryngau a sut i adnabod newyddion ffug.
• Mae’r canllaw hwn yn cynnwys cwis sy’n eich galluogi i brofi’r wybodaeth yr ydych wedi’i chael.

Bydd canllawiau a chwisiau pellach yn cael eu hychwanegu at y modiwl yn y dyfodol.
Os oes angen arweiniad arnoch wrth ddefnyddio’r modiwl, os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio casgliadau a gwasanaethau’r llyfrgell neu os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch â: llyfrgellwyr@aber.ac.uk / 01970 621896

Mae Archif Hanesyddol y BBC ar gael nawr trwy Box of Broadcasts.

An old-time television setEfallai eich bod chi, fel finnau, yn llawenhau o glywed fod archif y BBC o raglennu radio a theledu hanesyddol erbyn hyn ar gael trwy Box of Broadcasts.

O’m rhan i, rwy’n ysu am gael gwylio hwyl a sbri ôl-apocalyptaidd Z for Zachariah (a ddarlledwyd yn 1984 fel rhan o’r gyfres Play for Today). Os nad yw hwn at eich dant, beth am Allen Ginsberg a William Burroughs yn siarad am Jack Kerouac ar Arena yn 1988? Na, ddim i chi? Beth am bennod, efallai, o Horizon o’r flwyddyn 1980 sy’n edrych ar sut mae prosesyddion geiriau sy’n cael eu rheoli â llais yn mynd i chwyldroi bywyd y swyddfa? Neu beth am daith bersonol o gwmpas Stratford upon Avon yng nghwmni’r dramodydd Huw Lloyd Edwards yn y rhaglen Arall Fyd o’r flwyddyn 1972?

Wrth gwrs, y BBC yw hon, ac felly mae cymaint mwy i’w gael: uchafbwyntiau diwylliannol (Shakespeare ar Deledu’r BBC); adloniant ysgafn arloesol (Multi-Coloured Swap Shop – dyna fy mhlentyndod i!). Mae rhaglenni newyddion blaenllaw (Newsnight) ac adroddiadau hanesyddol o ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol o bwys (Yesterday’s Witness). Dyma gasgliad o adnoddau sy’n unigryw o ran ansawdd a dyfnder.

Mae Box of Broadcasts wedi paratoi gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i ddod o hyd i’r cynnwys hanesyddol yn yr archif, ond os cewch anhawster gydag unrhyw beth, cofiwch gysylltu â’ch llyfrgellydd pwnc am gymorth.

Dyma ambell ddolen ddefnyddiol arall i’ch helpu i ymgyfarwyddo â Box of Broadcasts.

A rhai dolenni defnyddiol ar gyfer staff sy’n addysgu: