Graddio 2022 Dydd Llun 11 Gorffennaf

Myfyrwyr yn graddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!


Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Cyfrifiadureg

Edore Akpokodje ‘Effective mobile query systems for rural farmers’ http://hdl.handle.net/2160/d8193099-77c7-4c43-8afa-9a83e96b2cd7

Emmanuel Isibor ‘Exploring the Concept of Navigability for Virtual Learning Environments’ http://hdl.handle.net/2160/eedfaa52-0c74-4f46-ad60-ac06e9d8eb40

Suresh Kumar ‘Learning with play behaviour in artificial agents’ http://hdl.handle.net/2160/a53c855c-e6b2-4a93-886e-914d11bf1528

Mathemateg

Tirion Roberts ‘Modelling foam flow through vein-like geometries’ http://hdl.handle.net/2160/cba4f24d-c09b-4a15-a678-7ffe7d333ee4

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cameron Garty ‘Oxidative Heterodimerisation Of 4’- Hydroxycinnamate Esters With 4’-Hydroxycinnamic Acids As Potential HIV-1 Integrase Inhibitors And Identification Of Two Novel Homoisoflavonoids With Anti-cancer Potential’ http://hdl.handle.net/2160/6f2a9a52-4d49-4af7-8155-f4ac7d92d781

Sam Harvey ‘Assessing the Feasibility of an Over 60’s One-Day Health and Functional Fitness Workshop’ http://hdl.handle.net/2160/d1afbc7e-a55a-48ce-8660-da11585f1039

Robert Jacques ‘Vermicomposting manure: ecology and horticultural use’ http://hdl.handle.net/2160/cecb9239-6b6c-478d-837b-f0b15fb028a0

Rachel Stafford ‘Investigating Metabolic Changes Associated with Human Oncology’ http://hdl.handle.net/2160/328dd80a-0c58-44d4-9933-6afec6df973f

Nathan Allen ‘Molecular approaches to uncover the fundamental biology of Calicophoron daubneyi’ http://hdl.handle.net/2160/54faf6be-b293-497a-99d7-b91d1725f0d5

Sumana Bhowmick ‘Exploiting Traditional Chinese Medicine for Potential Anti-Microbial Drug Leads’ http://hdl.handle.net/2160/3fe3a15c-1bb8-46c4-b2df-206a5319e11d

Clare Collett ‘Towards the penside detection of triclabendazole efficacy against Fasciola hepatica parasites of livestock’ http://hdl.handle.net/2160/ed4005f0-5186-439f-ae71-9f1bd080f6c6

Christina Cox ‘Cocksfoot breeding for the emerging sector of by product biorefining’ http://hdl.handle.net/2160/caf17688-4a5b-4746-b4af-679176ecd345

Holly Craven ‘Analysis of quadrupliex DNA structures in Schistosoma mansoni and their potential as therapetic targets’ http://hdl.handle.net/2160/d05ee9e6-5759-44c7-8dc2-4c45afd8349a

David Cutress ‘Towards validation of the sigma class GSTs from the liver fluke Fasciola hepatica as chemotherapeutic targets’ http://hdl.handle.net/2160/a6347525-bbd9-4269-be09-2eca9315307a

Rebecca Entwistle ‘Targeting endophytic bacteria for plant growth promotion and heavy metal tolerance’ http://hdl.handle.net/2160/6de2bd1d-a386-42d0-86fa-b07fbb26328c

Jessica Friedersdorff ‘Studying the Understudied: Hyper Ammonia Producing Bacteria And Bacteriophages in the Rumen Microbiome’ http://hdl.handle.net/2160/29a04747-63d5-414a-b83b-d668e34f81fd

Gina Martinez ‘Understanding the phenotypic and genetic mechanisms of plant-plant interactions’ http://hdl.handle.net/2160/6e4edefe-a2df-4558-bcdd-8561e45824f0

Nicholas Gregory ‘Evaluating the efficacy of a GP led pre diabetes intervention targeting lifestyle modification’ http://hdl.handle.net/2160/b7773d30-1393-4b7a-9e56-0f4bfbbed9fd

Amy Healey ‘Understanding the phenotypic and genetic mechanisms of plant-plant interactions’ http://hdl.handle.net/2160/6e4edefe-a2df-4558-bcdd-8561e45824f0

Rebecca Hindhaugh ‘The effect of mechanical perturbation on the growth and development of wheat’ http://hdl.handle.net/2160/f02d9825-efac-4064-a8a5-5e793d886d09

Rosario Iacono ‘Miscanthus biomass quality for conversion: exploring the effect of genetic background and nutrient limitation on the cell wall’ http://hdl.handle.net/2160/92c1700d-7190-493d-8dce-9bf2a8b66ee3

Gilda Padalino ‘Identification of new compounds targeting the Schistosoma mansoni protein methylation machinery’ http://hdl.handle.net/2160/3518109d-506b-4caa-a442-f1e18356e803

Manod Williams ‘Machine Learning for Dairy Cow Behaviour Classification’ http://hdl.handle.net/2160/0198dc84-48b6-48f4-b4bc-23c860bf825e

Graddio 2022 Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf

Graddio ar y Piazza ar Gampws Penglais

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Hanes a Hanes Cymru

Laura Evans ‘An Investigation of the Middling Sort of Bridgnorth in the Later Middle Ages’ http://hdl.handle.net/2160/249a4051-693f-43e9-90bc-cd12e140d1bf

Cyfraith a Throseddeg

Gethin Jones ‘The Recovery Experience of Service Users in Substance Use Treatment with Co-occurring Anxiety and Depression’ http://hdl.handle.net/2160/4dd2935a-e624-4fc8-8498-13469b9affcd

Angharad James ‘An exploration of the legal minefield of retention of title clauses’ http://hdl.handle.net/2160/1404c07b-45f3-46ff-a110-e84077b86f3f

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Martin Burgess ‘The Implementation of Personal Carbon Accounts’ http://hdl.handle.net/2160/28807ebf-9903-4a95-b54b-5b2b725a40a0

Sioned Llywelyn ‘Archwilio’r posibiliadau o fewnblannu dealltwriaeth geomorffolegol wrth hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth Cymru’ http://hdl.handle.net/2160/7fe1f02c-3caf-4b7a-93b7-8f007f995bdd…

Siobhan Maderson ‘The Traditional Environmental Knowledge of Beekeepers: A Charter for Sustainability?’ http://hdl.handle.net/2160/986a1b5c-cb30-4733-964d-c420b6bc9de6

Svenja Riedesel ‘Exploring variability in the luminescence properties of feldspars’ http://hdl.handle.net/2160/c36efd1e-594b-493d-b2c1-a0ce8f432cec

Nina Sharp ‘Mobility and philanthropy: embodied practices, fundraising and charity sport events’ http://hdl.handle.net/2160/a8765e8a-97a0-46e3-a686-bd0cb6b301e8

Graddio 2022 Dydd Gwener 8 Gorffennaf

Graduation in the Great Hall
Sermoni raddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Morgan Davies ‘The Burning Bracken: A Novel with Accompanying Critical Commentary’ http://hdl.handle.net/2160/3cf9e413-70a7-44cd-95c5-af6ec91b2d42

Elizabeth Godwin ‘Poetry and the Architecture of Imagination’ http://hdl.handle.net/2160/0531b4b8-49b0-4ce5-95a6-3e95c62667f1

Robert Jones ‘Lain Beside Gold’ Narrative, Metaphor and Energy in Freud and Conan Doyle’ http://hdl.handle.net/2160/1d588151-6162-4d9a-a3c7-107879f21d5c

George Sandifer-Smith ‘The Stone Bell (Creative Writing Project) & Accompanying Critical Commentary: Temporality, Place & Memory’  http://hdl.handle.net/2160/cca01ed0-4db9-4374-9f9c-8b72cfd809d0

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Abigail Blyth ‘The British Intelligence Services in the public domain’ http://hdl.handle.net/2160/603b6051-5b23-45a3-9194-abeb027e0dd8

Karijn van den Berg ‘Making sense of personal environmental action: A relational reframing through the study of activists’ experiences’ http://hdl.handle.net/2160/58323949-e25b-46cf-b69d-bf1e3c4fd0be

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Paul Jones ‘Heterotopic  Frictions: Visually Problematising Identity, Territory and Language from an Anglo-Welsh Perspective’ http://hdl.handle.net/2160/5c7b7515-0230-4723-9084-7208804ac4b6

Jamie Terrill ‘An Investigation of Rural Welsh Cinemas : Their Histories, Memories and Communities’ http://hdl.handle.net/2160/7a6d3f43-ea8c-4478-b485-34b5bcd81691

Canllawiau Traethawd Hir a Newyddion a’r Cyfryngau newydd

Mae ein Llyfrgellwyr Pwnc wedi cyhoeddi nid dim ond un ond dau Ganllaw Llyfrgell newydd i’ch helpu gyda’ch astudiaethau a’r hyn sy’n dod ar eu hôl.

Canllaw Traethawd Hir

P’un a ydych yn cynllunio ymlaen llaw ar gyfer eich traethawd hir neu’n hanner ffordd drwy’r broses ac yn difaru pob penderfyniad hyd yn hyn, gall y canllaw hwn eich helpu!

Yn y canllaw, mi ddewch o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i ddeall a rheoli’r broses o ysgrifennu traethawd hir – o ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth a datblygu eich technegau chwilio i werthuso a chyfeirnodi’r ffynonellau hynny.

Am help a chyngor pob cam o’r ffordd, o gysyniad i gloi, cymrwch bip ar ein Canllaw Traethawd Hirhttps://libguides.aber.ac.uk/traethawdhir

Sgrinlun o’r Canllaw Newyddion a’r Cyfryngau

Canllaw Newyddion a’r Cyfryngau

Mae ein canllaw Newyddion a Chyfryngau yn adnodd cynhwysfawr a chlir i’ch helpu llywio’r newyddion a chyfryngau drwy gydol eich amser yn y Brifysgol a thu hwnt.

  • Diogelu eich delwedd ar-lein
  • Diffinio cysyniadau allweddol megis rhyddid mynegiant, camwybodaeth a thwyllwybodaeth, a sensoriaeth
  • Dysgwch sut mae algorithmau’n cael eu defnyddio i dargedu pobl ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Deall cysyniadau dethol a thuedd
  • Eglurwch beth yw newyddion ffug a dysgu sut i’w adnabod

Mae ein Canllaw Newyddion a’r Cyfryngau yma i’ch helpu chi i helpu’ch hun i gadw’n saff ac yn graff: https://libguides.aber.ac.uk/newyddion

Gallwch weld ein holl Ganllawiau Pwnc a chymorth astudio yma

Mis Hanes Pobl Dduon 2021

black history month 2021 poster

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn ddigwyddiad blynyddol sy’n adlewyrchu ar hanesion a diwylliannau pobl dduon ledled y byd. Mae’r digwyddiad, a gychwynnodd yn America, wedi cael ei nodi bob mis Hydref yn y DU ers 1987.

Ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon 2021, mae Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi rhestr ddarllen newydd sy’n cynnig cyfle i archwilio agweddau o Hanes Pobl Dduon sydd efallai yn llai adnabyddus:

Hanes Pobl Dduon Cymru

Archwiliwch Hanes Pobl Dduon yng Nghymru gan ddysgu am rôl Cymru mewn caethwasiaeth ac hefyd ei rôl ganolog wrth ei diddymu (Slave Wales gan Chris Evans); ewch ar daith bersonol o hunan-ddarganfyddiad a hunaniaeth hil-gymysg (Sugar and Slate gan Charlotte Williams) a darganfod y gyfrol Gymraeg gyntaf i drafod y portread o amlddiwyllianedd yng Nghymru mewn ffuglen (Y Gymru Ddu ar Ddalen Wen gan Lisa Sheppard). Cawn hefyd hanesion o’r ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth yng Nghymru’r 18fed ganrif yn Canu Caeth: y Cymry a’r Affro-Americaniaid gan Daniel G. Williams.

Hanes Pobl Dduon Prydain

Yn yr adran hon, awn i’r byd academaidd Prydeinig a dysgu am brofiadau menywod a myfyrwyr o liw (Inside the ivory tower a olygwyd gan Deborah Gabriel a Shirley Tate  ac Insider-Outsider: The Role of Race in Shaping the Experiences of Black and Minority Ethnic Students by Sofia Akel). Cawn wybod sut y caiff effaith diwylliannol gwleidyddiaeth hil a gwrth-hiliol ei hadlewyrchu mewn llenyddiaeth Asiaidd Prydeinig a Du Prydeinig (Race and antiracism in Black British and British Asian literature gan Dave Gunning), cawn ddilyn naratif hanesyddol o leiafrifoedd hiliol Prydain (Staying Power: The History of Black People in Britain, Peter Fryer) a chael profi argyfwng hunaniaeth hynod Brydeinig (Afua Hirsch- Brit(ish): on race, identity and belonging).  

Hanes Pobl Dduon mewn Barddoniaeth

Profwch Hanes Pobl Dduon mewn barddoniaeth drwy weithiau diweddar gan enillydd Gwobr Dylan Thomas Kayombo Chingonyi (Kumukanda) a chasgliad cyntaf Raymond Antrobus The Perseverance. Ymgollwch yng nghasgliad ar-lein syfrdanol Proquest One Literature African American Poetry sydd yn cynnwys bron i 3,000 o gerddi gan feirdd Americanaidd Affricanaidd o’r ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Llyfrau Ffuglen a Ffeithiol

Mae gennym argymhellion ffuglen ar eich cyfer megis nofelau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, y nofel Gymraeg Safana gan Jerry Hunter a Queenie gan Candice Carty-Williams, nofelau arobryn cyfoes (An American Marriage gan Tayari Jones; Girl, Woman, Other gan Bernadine Evaristo), nofelau clasurol (To Kill a Mockingbird, Harper Lee; Beloved gan Toni Morrison ac Invisible Man, Ralph Ellison) a ffuglen Oedolion Ifanc poblogaidd (Children of Blood and Bone gan Tomi Adeyemi a The Hate U Give gan Angie Thomas )

Yn ein detholiad o lyfrau ffeithiol, dewch o hyd i hunangofiannau a bywgraffiadau pobl dduon ddylanwadol (Becoming gan Michelle Obama) ac ystod o gasgliadau o draethodau a sylwebaethau gwleidyddol a chymdeithasol heriol (I will not be erased, gal-dem; Slay in your lane: the Black girl bible, Yomi Adegoke; Natives, Akala; Don’t touch my hair, Emma Dabiri). 

Adnoddau Ar-lein

Mae llawer o e-adnoddau gwych ar y rhestr, ond peidiwch â cholli Proquest One Literature Black Writing and World Literature Collection sy’n dwyn ynghyd y casgliad llenyddiaeth mwyaf a’r un mwyaf cynhwysol a guradwyd erioed. Rydym yn tynnu sylw at y prosiectau arbennig canlynol:

African Writers Series​ 

Mae’r casgliad ar-lein hwn yn cynnwys dros 250 o gyfrolau o ffuglen, barddoniaeth, drama a rhyddiaith gan awduron Affricanaidd.

Black Women Writers​ 

Mae Black Women Writers yn cyflwyno 100,000 o dudalennau o lenyddiaeth a thraethodau ar faterion ffeministaidd – o ddarluniadau o gaethwasiaeth yn yr 18fed ganrif i waith awduron yn niwedd y 1950au a’r 1960au wedi i don o annibyniaeth ysgubo ar draws Affrica.

Carribbean Literature

Daeth dros filiwn a hanner o Affricaniaid, ynghyd â phobl o India a De Asia, i’r Caribî rhwng y 15fed a’r 19eg ganrif. Heddiw, mae eu disgynyddion wrthi’n creu llenyddiaeth sydd â chysylltiadau cryf ac uniongyrchol â mynegiant Affricanaidd traddodiadol.

Black Short Fiction and Folklore​ 

82,000 o dudalennau a mwy na 11,000 o weithiau o ffuglen fer mewn amrywiaeth o draddodiadau sydd yn Black Short Fiction and Folklore – o draddodiadau llafar Affricanaidd cynnar i hip-hop – mae’n cwmpasu chwedlau, damhegion, baledi, straeon gwerin, a straeon a nofelau byrion.  

Arddangosfa Mis Hanes Pobl Dduon ar Lefel F yn Llyfrgell Hugh Owen

Ceir adnoddau o bob math ar y rhestr, rhai ffisegol a rhai ar-lein, felly p’un a ydych ar y campws neu oddi arno, mae rhywbeth i bawb. Porwch ein harddangosfa ddigidol neu os yw’n well gennych bori yn y cnawd, galwch heibio ein harddangosfa ar Lefel F Llyfrgell Hugh Owen a fydd yno drwy gydol mis Hydref.

A rhannwch eich barn ar y detholiad gan ddefnyddio’r hashnod #BHMAber21 neu @aberuni_is ar Twitter!

Newydd! Canllaw Cyflogadwyedd

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn parhau i’ch helpu hyd yn oed ar ôl ichi ennill eich gradd!  

Myfyrwyr yn ymarfer cyflwyniadau

Mae Llyfrgellwyr Pwnc Prifysgol Aberystwyth wedi paratoi LibGuide Cyflogadwyedd newydd. Dyma eich canllaw i’r llyfrau ac adnoddau i’ch helpu i ysgrifennu CV heb ei ail, ac i’r cyngor a’r offer arbenigol i’ch helpu i ymchwilio i’r cwmni neu’r sefydliad rydych am weithio iddo. 

Cewch ddefnyddio’r canllaw i :  

  • Ddod o hyd i adnoddau am wahanol gwmnïau, diwydiannau a chyngor cyffredinol am yrfaoedd 
  • Darganfod adnoddau i feithrin sgiliau digidol a gwybodaeth hanfodol i wella’ch rhagolygon ar ôl graddio 
  • Ymchwilio i’ch llwybr gyrfa dewisol a pharatoi ar gyfer cyfweliadau a llunio ceisiadau am swyddi  

Gall adnoddau’r llyfrgell eich helpu i sicrhau’ch swydd ddelfrydol wrth ichi ddatblygu’ch cyflogadwyedd.  

Ymwelwch â’r canllaw yma: https://libguides.aber.ac.uk/cyflogadwyedd 

Blog y Llyfrgellwyr: Croeso!

Casgliadau Collections Sign In the Hugh Owen Library

Yn syth o Lyfrgell Hugh Owen, dyma helô fawr gan eich tîm cyfeillgar o lyfrgellwyr.

Hoffem eich croesawu i’r blog Llyfrgellwyr adnewyddedig ble cewch ragor o wybodaeth am sut y mae’ch llyfrgell yn cefnogi dysgu, addysgu, ac ymchwil yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Caiff y blog ei ddiweddaru’n rheolaidd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio, a chofiwch: rydym wrth ein boddau yn siarad â chi, felly os oes unrhyw faterion llyfrgell yr hoffech gymorth â nhw, cysylltwch â ni:

Os hoffech gipolwg ar rai o’r pethau y gallwn eich helpu â nhw, edrychwch ar ein Canllawiau Llyfrgell pwrpasol: www.libguides.aber.ac.uk