Diweddariad Rhestr Ddarllen ar gyfer Staff Addysgu

Creu / diweddaru rhestrau darllen eich modiwlau ar gyfer 2024-2025

Cyngor ar ychwanegu adnoddau’r llyfrgell at restr Aspire newydd a diweddaru rhestr sy’n bodoli eisoes

Mae rhestrau darllen gwag yn cael eu creu yn Aspire ar gyfer modiwlau newydd a’r rhai sy’n dychwelyd sydd angen rhestrau. Pan fyddwch wedi ychwanegu rhywfaint o gynnwys at eich rhestr ddarllen, caiff ei chysylltu â’r modiwl Blackboard priodol gan staff y Llyfrgell.

Cofiwch y gallwch hefyd ychwanegu dolenni at adrannau yn eich rhestrau darllen.

Wrth ddiweddaru cynnwys eich rhestr ddarllen Aspire ar gyfer y flwyddyn i ddod, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru rhifyn 2024-2025 o’ch rhestr ddarllen. Os byddwch yn ychwanegu llyfrau at restrau darllen 2023-2024 ni fyddant yn cael eu prynu. Er gwybodaeth, bydd rhestrau darllen Aspire 2023-2024 yn parhau i fod ar gael ym modiwlau Blackboard 2023-2024 tan ddiwedd mis Awst ac yna byddant yn cael eu harchifo.

Cyswllt

Cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu eich llyfrgellydd pwnc os

  • nad oes rhestr ddarllen yn Aspire ar gyfer eich modiwl
  • hoffech apwyntiad rhestr ddarllen gyda’ch llyfrgellydd pwnc
  • oes gennych chi unrhyw gwestiynau