Diweddariad Rhestr Ddarllen ar gyfer Staff Addysgu

Creu / diweddaru rhestrau darllen eich modiwlau ar gyfer 2024-2025

Cyngor ar ychwanegu adnoddau’r llyfrgell at restr Aspire newydd a diweddaru rhestr sy’n bodoli eisoes

Mae rhestrau darllen gwag yn cael eu creu yn Aspire ar gyfer modiwlau newydd a’r rhai sy’n dychwelyd sydd angen rhestrau. Pan fyddwch wedi ychwanegu rhywfaint o gynnwys at eich rhestr ddarllen, caiff ei chysylltu â’r modiwl Blackboard priodol gan staff y Llyfrgell.

Cofiwch y gallwch hefyd ychwanegu dolenni at adrannau yn eich rhestrau darllen.

Wrth ddiweddaru cynnwys eich rhestr ddarllen Aspire ar gyfer y flwyddyn i ddod, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru rhifyn 2024-2025 o’ch rhestr ddarllen. Os byddwch yn ychwanegu llyfrau at restrau darllen 2023-2024 ni fyddant yn cael eu prynu. Er gwybodaeth, bydd rhestrau darllen Aspire 2023-2024 yn parhau i fod ar gael ym modiwlau Blackboard 2023-2024 tan ddiwedd mis Awst ac yna byddant yn cael eu harchifo.

Cyswllt

Cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu eich llyfrgellydd pwnc os

  • nad oes rhestr ddarllen yn Aspire ar gyfer eich modiwl
  • hoffech apwyntiad rhestr ddarllen gyda’ch llyfrgellydd pwnc
  • oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Gydlynwyr modiwlau, ydych chi eisoes yn gwybod beth y mae arnoch eisiau ei gynnwys ar eich rhestr ddarllen newydd?

Yr haf yma byddwn yn creu ac yn llenwi eich rhestrau darllen Aspire newydd os gofynnwch inni wneud hynny.

Os ebostiwch y cynnwys at llyfrgellwyr@aber.ac.uk cyn 19 Gorffennaf bydd eich rhestr ddarllen yn cael ei chreu a’i chyhoeddi cyn y dyddiad cau ar gyfer rhestrau darllen.

Bydd angen ichi gynnwys

  • Cod a theitl y modiwl
  • Pa lyfrau sy’n Hanfodol – bydd y Llyfrgell yn archebu e-lyfr neu sawl copi print os nad oes e-lyfr ar gael
  • Pa lyfrau sy’n Ddarllen Pellach – bydd y Llyfrgell yn archebu un copi print
  • Unrhyw benodau neu erthyglau y mae arnoch angen iddynt gael eu digideiddio
  • Unrhyw enwau adrannau yr hoffech iddynt gael eu grwpio oddi tanynt

Bydd llyfrau’n cael eu prynu, ceisiadau i ddigideiddio yn cael eu prosesu a chysylltir â chi os oes unrhyw broblem.
Mae ein holl gyngor ar baratoi eich rhestrau darllen Aspire ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ar gael yma: https://faqs.aber.ac.uk/cy/2978

llyfrau ar silff