[:en]Welcome to the Aberystwyth University Blogging Service[:cy]Croeso i Wasanaeth Blogio Prifysgol Aberystwyth[:]

[:en]If you wish to start a blog, please send an email to blogging@aber.ac.uk to discuss your requirements and we’ll advise you on how to get started. You can also view information about setting up a blog on the Web Services pages.

Latest posts from across the AU blogging network

[:cy]Os ydych yn dymuno dechrau blog, anfonwch e-bost at blogging@aber.ac.uk i drafod eich gofynion a byddwn yn eich cynghori ar sut i ddechrau arni. Gallwch hefyd weld gwybodaeth am sefydlu blog ar y tudalennau Gwasanaethau Gwe.[:]