Diweddaru Rhestr Ddarllen ar gyfer Staff Addysgu

Creu dolenni i’ch rhestrau darllen yn eich modiwlau Blackboard

Mewn modiwl Blackboard Ultra nid oes dolen wedi’i chreu’n awtomatig i’r rhestr ddarllen Aspire ar gyfer y modiwl hwnnw.

Er mwyn eich galluogi i greu’r cysylltiadau hyn yn ddi-oed, crëwyd rhestrau darllen gwag yn Aspire ar gyfer modiwlau newydd a’r rhai sy’n dychwelyd sydd angen rhestr.

Cysylltwch eich holl restrau darllen 2023-2024 â’ch modiwlau Blackboard 2023-2024 cyn gynted â phosibl:

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Gallwch hefyd ddewis ychwanegu dolenni at adrannau yn eich rhestrau darllen.

Er gwybodaeth, bydd rhestrau darllen Aspire 2022-2023 yn parhau i fod ar gael ym modiwlau  Blackboard 2022-2023 a byddant yn cael eu harchifo ddiwedd mis Awst.

 

Diweddarwch rifyn 2023-2024 o’ch rhestr ddarllen.

Wrth ddiweddaru cynnwys eich rhestr ddarllen Aspire ar gyfer y flwyddyn i ddod, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru rhifyn 2023-2024 o’ch rhestr ddarllen.

Os byddwch yn ychwanegu llyfrau at restrau darllen 2022-2023 ni fyddant yn cael eu prynu.

Cyngor ar ychwanegu adnoddau’r llyfrgell at restr Aspire newydd a diweddaru rhestr sy’n bodoli eisoes

 

Cyswllt

Cysylltwch â librarians@aber.ac.uk neu eich llyfrgellydd pwnc

  • Os nad oes rhestr ddarllen yn Aspire ar gyfer eich modiwl
  • Os hoffech apwyntiad rhestr ddarllen gyda’ch llyfrgellydd pwnc
  • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal sesiynau hyfforddiant canolog ac adrannol i gefnogi’r staff wrth ddefnyddio Ultra. Am wybodaeth bellach, gweler ein tudalenau gwe Ultra.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*