Student Digital Experience Tracker: a chance to win £100 on Amazon!

Are you happy with technology at Aberystwyth University?

Take part in the Student Digital Experience Tracker – a short survey designed by JISC to collect information about students’ expectations and experiences with technology. It is an opportunity to voice your opinions about the university’s digital tools and to win a £100 Amazon voucher. The tracker will run from 4th till 18th December.

Let us know what we can improve:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/aberystwyth-university-he-tracker-english

digital tracker poster

Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr: Cyfle i ennill £100 ar Amazon!

Ydych chi’n hapus â thechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cymerwch ran yn y Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr – arolwg byr ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am brofiadau a disgwyliadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am offer digidol y brifysgol ac yn gyfle i ennill taleb Amazon gwerth £100. Mi fydd y traciwr yn rhedeg o’r 4ydd tan y 18eg o Ragfyr.

Rhowch wybod i ni beth y gallwn ei wella:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/prifysgol-aberystwyth-he-tracker-cymraeg

digital tracker poster