Deffrwch at y diwrnod! Shake up your wake-up!

Breakfast at IBERS Gogerddan

Breakfast at IBERS Gogerddan


29 Ionawr: Mae FACE a Chanolfan Organig Cymru wedi trefnu Brecwast Fferm i Ysgol Penrhyncoch yn ffreutur Gogerddan. Cafodd disgyblion frecwast o geirch cyn ymweld â’r ganolfan ffenomeg a dod i’r afael â cheirch a Seren y fuwch, i ddysgu o ble mae brecwast yn dod.

School visit

29 January: FACE and Organic Centre Wales hosted a Farmhouse Breakfast for Penrhyncoch School in the canteen at Gogerddan. Pupils enjoyed an oaty breakfast before touring the phenomics centre and getting hands on with oats and Seren the cow to find out how breakfast is produced.

Croeso! Welcome!

Crewyd y blog yma ar ôl Digwyddiad Bwyd Aberystwyth a gynhaliwyd ddydd Mercher 23 Hydref 2013 ym Medrus, Campws Penglais. Gellwch weld cyflwyniadau a thrafodaethau o’r digwyddiad ei hunan, a thrafod holl agweddau bwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gynnwys dysgu ac ymchwilio, arlwyo, y Gydweithredfa Fwyd a garddio. Ymunwch â ni!

This blog was created after the Aberystwyth Food Event held on Wednesday 23 October 2013 in Medrus, Penglais Campus. You can see presentations and discussions from the event itself and take part in discussions about all aspects of food at Aberystwyth University, including teaching and research, catering, the Food Coop and gardening. Please join in!

Read our press release on the event here. Darllenwch ein datganiad i’r cyfryngau yma.