Diwrnod ym mywyd GeogSoc

gan Helen Siegieda

geogsoc logo

Es i chwilio am Daniel Colson, myfyriwr yn y drydedd flwyddyn ac is-lywydd presennol GeogSoc ar gyfer y flwyddyn academaidd 2014-2015, a holi ef am hynt a helynt y gymdeithas a’i nodweddion gorau.

Gallwch chi ddisgrifio GeogSoc mewn brawddeg i mi?
Ooh mewn brawddeg. Iawn, byddwn i’n dweud ei fod yn gymdeithas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn Daearyddiaeth, pe bai’n ddynol neu ffisegol, sydd yn awyddus i fwynhau mewn gwirionedd.

Pryd wnaethoch chi ymuno â GeogSoc?
Ymunais â GeogSoc yn yr Wythnos Glas yn fy mlwyddyn gyntaf, gan roedd pawb arall yn ymuno a theimlais fel yr oedd rhaid i mi hefyd. Do, fe wnes i gwrdd â llawer o ffrindiau yna, mae’n ffordd arbennig o dda i gymdeithasu â phobl eraill.

Rwy’n teimlo fel y dylwn i ymuno nawr! Dywedwch wrthyf am eich rôl ar y pwyllgor a pham yr oeddech wedi ceisio am y rôl?
Iawn, felly eleni fi yw’r Is-lywydd, a swydd fi yw helpu’r llywydd, Fiona Campbell, felly eleni fel pwyllgor roeddwn wedi trefnu sgyrsiau gyrfaoedd ar gyfer yr adran, ac roedd gennym tri thîm rygbi 7 pob ochr eleni yn ogystal â threfnu dawns graddio ar gyfer y gymdeithas. Rydym yn chwarae pêl-droed pob prynhawn Mercher, sydd yn agored i fechgyn a merched. Mae tua 15-20 o bobl yn tueddu dod, a chawsom gêm yr erbyn y staff, a chollasom 2-1 i’r staff…. Sgoriodd Stephen Tooth y gôl fuddugol, a oedd yn gic rydd. Mae nosweithiau cymdeithasol pob nos Fawrth. Mae gennym brydau bwyd trwy gydol y flwyddyn, mae’r rhai adeg y Nadolig a diwedd y flwyddyn yn agored i bobl tu hwnt y gymdeithas.

Swyddogion GeogSoc 2014-15

GeogSoc Officers 2014-15

Gallwch ddweud wrthyf am sut mae GeogSoc yn cymryd rhan mewn codi arian?
Drwy gydol y flwyddyn rydym wedi cynnal gwahanol werthiant pobi ar gyfer gwahanol achosion, o leiaf ddau bob semester. Mae Hannah Poll, ein swyddog cyhoeddusrwydd yn rheoli a threfnu’r rhain, ac yn cael ymateb gwych gan yr adran ac adrannau eraill ar draws y Brifysgol! Yn ddiweddar yr ydym wedi cynnal cwis tafarn i godi arian ar gyfer y ddaeargryn yn Nepal (cadw gyda’r thema ddaearyddol). Hefyd roedd gennym un cyn y Nadolig i godi arian. Y ddau’n boblogaidd. Roedd y darlithwyr yn bresennol, ac yn anffodus wedi ennill! Roeddwn hefyd wedi trefnu dwy gêm pêl-droed staff a myfyrwyr, yr oedd yr un cwpl o wythnosau yn ôl i godi arian ar gyfer MIND Aberystwyth – yr eluseniechyd meddwl leol. Roedd yn dda ac yr oeddwn wedi codi £90 mewn awr o bêl-droed. Yn ystod penwythnos gŵyl y Banc mis Mai roedd gennym tri thîm daearyddiaeth yn rygbi 7 pob ochr yr oeddwn wedi trefnu – dau dîm o fechgyn ac un tîm merched. Roedd yn dda iawn. Ynglŷn â chodi arian, rydym hefyd wedi gwneud casgliadau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer elusennau ac wedi helpu hyrwyddo seminarau adrannol.

Ydych chi wedi bod ar unrhyw deithiau GeogSoc?
Do, mae gennym swyddog deithiau, Sam Lloyd eleni. Yn y semester cyntaf aethom ni i’r Animalarium ym Mhorth, lle mae pawb yn hoffi. Mae’n dda iawn. Nid yw’n gartref i anifeiliaid amddifad ond, yn hytrach, mae’n ailgartrefu anifeiliaid anwes mae pobl neu sŵau ddim yn gallu edrych ar eu hôl. Gallwch fwydo’r mwncïod ac anifeiliaid eraill, maent yn cydio cnau wrthych, mae hynny’n hwyl. Rwy’n credu mai’n £3 gyda charden myfyriwr.

Beth mae noson allan nodweddiadol gyda GeogSoc fel?
Llawer o hwyl. Mae fel arfer 50-60 o bobl. Mae’n crawl tafarn, pawb yn gwisgo lan, mynd i Pier, ac mae’r bobl ymroddedig yn mynd i Yokos.

A fyddech yn argymell GeogSoc i’r flwyddyn gyntaf?
Ie, yn bendant. Rwy’n argymell i bobl yn y flwyddyn gyntaf i ymuno â phopeth maent yn gallu. Er y byddwch yn difaru’r holl e-byst, dylech ymuno â phopeth sydd o ddiddordeb i chi. Un o’r pethau rwy’n eu difaru yw dim ymrwymo i hoci neu nofio, gan yr oeddwn wedi ymuno â’r ddau yn ystod Wythnos y Glas, ac rwy’n dal i gael yr e-byst, ond doeddwn i ddim wedi mynd, felly ie ymunwch â phopeth y gallwch.

Grêt, Diolch Dan.

By Helen Siegieda

I wybod mwy am GeogSoc…
Ewch i Aber GeogSoc 2014-2015 ar Facebook
Dilynwch GeogSoc ar Twitter
Neu ewch i blog newydd GeogSoc!