Barn Myfyrwyr

gan Helen Siegieda

Gan fy mod yn fyfyriwr Daearyddiaeth Ddynol yn Aberystwyth roeddwn i am gael gwybod sut mae fy nghyd-fyfyrwyr yn dod ymlaen ar eu cyrsiau, a pha gyngor sydd ganddynt i ddarpar fyfyrwyr a glas-fyfyrwyr yr Adran Ddaearyddiaeth.

Isabel Parry (Ail Flwyddyn, F800)
A oes gennyt unrhyw gyngor i fyfyrwyr wrth iddynt ddewis modiwlau?
Ystyria sut caiff y modiwl ei asesu a’r hyn yr wyt yn perfformio orau ynddo e.e. traethodau, arholiadau, cyflwyniadau. Fodd bynnag, yn bwysicaf oll, dewisa modiwlau ‘sgen ti ddiddordeb ynddo ac y byddi’n mwynhau.

Beth yw dy ddiddordebau personol mewn daearyddiaeth?
Y ffordd yr ydym yn effeithio ar yr amgylchedd a sut mae’r amgylchedd yn effeithio arnom ni e.e. trychinebau naturiol, newid hinsawdd, diogelwch bwyd a dŵr.

Beth wyt ti’n ei wneud ar gyfer eich traethawd hir?
Fy mwriad yw i edrych ar ddiogelwch dŵr a mynediad anghyfartal at adnoddau dŵr.

Cyngor cyffredinol?
Gwna dy orau o gyfleoedd a gynigir, cael hwyl ond gofala dy fod yn gwneud amser ar gyfer gwaith prifysgol (yn enwedig yn yr ail flwyddyn!!!).

Olly Haines (Ail Flwyddyn, L700)
Beth fu dy hoff modiwl hyd yn hyn?
‘Placing Politics’ oherwydd ei fod y mwyaf perthnasol i fy niddordebau ac ei fod yn fy nghaniatáu i ddadlau fy marn yn erbyn safbwyntiau eraill. Mae’r darlithwyr hefyd wedi bod y mwyaf diddorol.

Beth yw dy ddiddordebau personol o fewn daearyddiaeth?
Gwleidyddiaeth daearyddiaeth a sut mae gwleidyddion wedi datblygu ar hyd y blynyddoedd wrth i’r byd o’u cwmpas newid. Er enghraifft, sut mae cyfryngau cymdeithasol yn chwarae mwy o ran ym mhob etholiad cyffredinol. Mae’r diddordeb hwn wedi fy arwain at gael profiad gwaith / interniaeth gyda Kirsty Williams.

A oes gennyt unrhyw gyngor i fyfyrwyr wrth iddynt ddewis modiwlau?
Gwna yn siŵr dy fod yn deall cynnwys y modiwl cyn ei ddewis a sicrhau ei fod y modiwl cywir sy’n briodol i dy radd, yn enwedig dewisiadau ail flwyddyn.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *