Y Newyddion Diweddaraf

Rydym wedi cyrraedd wythnos 6 o’r gwaith adeiladu:

Yr wythnos ddiwethaf, ar ôl siarad â’r contractwyr, RL Davies, rhoddwyd gwybod am y cynnydd canlynol:
• Mae’r gwaith gosod a galluogi wedi’i gwblhau.
• Mae’r contractwyr bron â gorffen y gwaith o dynnu deunyddiau meddal allan a dymchwel.
• Maent wedi dechrau ar y gwaith o dynnu’r deunydd trydanol ac mae’r gwaith gosod cychwynnol wedi dechrau.
• Bydd y gwaith o dynnu’r deunyddiau mecanyddol yn dechrau’n fuan iawn.
• Maent wedi gosod bwrdd cyflenwad newydd.

Gwnaethom hefyd drafod pethau megis cloeon y drysau, teils i’r nenfwd a theils carped.

Yr wythnos hon byddant yn gweithio ar yr uned awyru a’r system blymio.

Rydym yn gobeithio llwytho rhagor o luniau o’r gwaith i fyny yn fuan.