Lleoedd newydd i ddefnyddwyr yn Hugh Owen

Rydym yn gwneud cynnydd da o ran ail-drefnu’r casgliadau a byddwn yn rhoi gwybod i chi’n fuan am y drefn newydd, ond mae’r neges hon yn sôn am y lleoedd ychwanegol i ddefnyddwyr y byddwn yn eu creu i fodloni gofynion y myfyrwyr sy’n ymuno â ni pan fydd Llyfrgell Thomas Parry’n cau.

Rydym bellach wedi dod o hyd i ddwy ystafell astudio ychwanegol i grwpiau sy’n gallu dal hyd at 8 o bobl yr un. Mae’r ystafelloedd hyn wedi’u lleoli ar Lawr E ac yn ystafell gyfrifiaduron EL6.

Yn ogystal â’r ystafelloedd hyn rydym yn ychwanegu:

• 10 o leoedd i gyfrifiaduron ar Lawr F, wedi’u rhannu rhwng y brif lawr ac Ystafell Tom Lloyd
• 16 o leoedd i gyfrifiaduron yn ystafell Iris De Freitas
• 4 o leoedd i gyfrifiaduron ar brif lawr ar Lawr E
• 2 ddesg y gellir newid eu huchder yn Iris De Freitas a’r brif lawr ar Lawr E
• 36 o ardaloedd astudio ar brif lawr Llawr E
• 44 o ardaloedd astudio yn ystafell Iris De Freitas

Rydym hefyd yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gynyddu nifer y carelau sydd ar gael.

Mae modd addasu’r cynlluniau hyn os bydd angen, felly byddwn yn monitro’r defnydd a faint o le sydd ar gael. Wrth gwrs, mae’r holl ofodau hyn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor, ac mae oriau agor estynedig yn ystod y gwyliau wrth nesáu at gyfnod yr arholiadau.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*