Llyfrgell Thomas Parry – Haf 2018

Gan fod yr Adrannau yn symud i Benglais yn yr haf, byddwn yn cau Llyfrgell Thomas Parry ddydd Gwener 10 Awst 2018 ac yn dechrau symud y llyfrau a’r cyfnodolion i Lyfrgell Hugh Owen ddydd Llun 13 Awst 2018. Rydym yn gobeithio na fydd yr eitemau allan o gylchrediad am hir, ond, os na allwch ddod o hyd i rywbeth dros gyfnod yr haf, rhowch wybod i ni wrth y Ddesg Ymholiadau neu drwy e-bostio gg@aber.ac.uk

Rydym wedi dechrau’r blog hwn i roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau yn ymwneud â’r symud, yn ogystal â rhoi cyfle i chi fod ymhlith y cyntaf i weld sut yr ydym yn bwriadu cynnwys yr holl ddeunydd ychwanegol hwn yn Hugh Owen. Yn y cyfamser, mae’n bosibl y byddwch yn sylwi ar rai newidiadau yn Llyfrgell Hugh Owen i baratoi ar gyfer y mewnlif o lyfrau newydd. Rydym eisoes wedi ail-drefnu’r cynllun ar Lawr E, gan greu rhagor o ardaloedd astudio trwy dynnu silffoedd i lawr, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau pellach, ond cofiwch y gallwch ofyn i’n staff os na allwch ddod o hyd i rywbeth.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

*
*