Profiad Gwaith

[In this post, Ffion Gwen Davies blogs about her work experience with Telesgob production company as part of her assessment for the undergraduate employability module ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ (Welsh in the Workplace).]
A minnau’n ferch fferm â diddordeb ym materion cefn gwlad ac hefyd yn gobeithio dilyn gyrfa ym myd y cyfryngau, ble gwell i dreulio’m cyfnod o brofiad gwaith ar gyfer y modiwl ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ na Chwmni Cynhyrchu Telesgop?
Dwi wedi bod yn ddigon ffodus yn y gorffennol i gael gweithio ar gynyrchiadau’r Sioe Frenhinol a’r Ffair Aeaf. Er nad oedd byd ymchwilio a golygu yn ddieithr i mi, braf oedd cael blas ar strwythur swyddfa wahanol a dod i adnabod llond swyddfa o gyd-weithwyr newydd. Er hyn, rhaid cyfaddef, braf oedd cael gweld ambell i wyneb cyfarwydd wrth gyrraedd, yn enwedig ar ôl y siwrne hunllefus trwy’r gwynt a’r glaw a thagfeydd traffig yr M4.
Gan fod Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ar y gorwel, dyma oedd fy mhrif dasg yn ystod fy nghyfnod o brofiad gwaith: ymchwilio a pharatoi ar gyfer darllediad byw Telesgop o Bafiliwn Môn. Roedd pob math o dasgau gennyf, megis pori trwy’r cystadlaethau, pecynnu eitemau llwyfan a threfnu gwesteion ar gyfer y stiwdio. Yn ffodus iawn, mae mwy o oriau darlledu gan Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc eleni ac, er bod hynny’n golygu mwy o waith i mi, mae hi hefyd yn golygu mwy o oriau o ddiddanwch a boddhad i wylwyr S4C ar nos Sadwrn yr Eisteddfod.
Cynhyrchiad arall dwi wedi bod yn gweithio arno yn ystod fy nghyfnod yma ydy’r Ŵyl Gerdd Dant a gynhaliwyd ym Mhontrhydfendigaid 9 Tachwedd. A darnau gosod yr ŵyl eleni yn dal i atseinio yn fy mhen, mae’r holl becynnau bellach yn barod ar gyfer y darllediad.

Wrth gyrraedd diwedd fy nghyfnod yma yn Nhelesgop, rhaid i mi ganmol y cyfle a roddwyd i mi gan yr Adran Gymraeg i ddilyn modiwl o’r fath, sef modiwl a gynigia’r cyfle i chi gael profiad o fywyd go iawn ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a gweinyddu – a hynny oll trwy gyfrwng y Gymraeg!
A chofiwch wylio rhaglen y Ffermwyr Ifanc ar nos Sadwrn 16 Tachwedd. Mwynhewch!

Ffion Gwen Davies, Rhan II, Cymraeg, Drama ac Astudiaethau Theatr

Llun Ffion Gwen

Sylwadau ar gau.