Noson Llên a Chân Rhagfyr 2015

Gyda’n tymor cyntaf yn Aberystwyth yn tynnu at ei derfyn, aethom ni fel myfyrwyr blwyddyn gyntaf y cwrs Cymraeg Proffesiynol ati i drefnu noson Llên a Chân. Cynhaliwyd y noson yn Lolfa Fach Pantycelyn ar Nos Wener 4 Rhagfyr, yng nghwmni Caryl Lewis, Hywel Griffiths a Patrobas.

Roeddem yn ffodus iawn bod un o’n cyd-fyfyrwyr, Iestyn Tyne, yn aelod o’r grŵp gwerin roc poblogaidd Patrobas. Roedd eu perfformiad yn arbennig, a bu’r gynulleidfa yn ddigon ffodus i gael rhagflas o’r caneuon ar eu CD newydd, sef ‘Dwyn y Dail’, a oedd ar fin cael ei gyhoeddi.

Cafwyd cyfweliadau diddorol gan yr awdur Caryl Lewis, a fu’n trafod ei nofel newydd, Y Bwthyn, ynghyd â’i chyfrolau straeon byrion a’i nofelau i blant, a’r bardd Hywel Griffiths a fu’n trafod ei lwyddiant diweddar yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Roedd un aelod o’r gynulleidfa yn gyffrous iawn bod Caryl Lewis yn mynychu’r noson, sef Carlos – gyrrwr tacsi o ardal Aberystwyth. Mae Carlos yn hoff iawn o’i gwaith hi, ac mae’n aml yn sôn wrth ei gwsmeriaid ei fod wedi rhoi lifft adref i Caryl un noson. Prynodd docyn oddi wrth Lois yn syth pan glywodd fod Caryl yn mynychu’r noson!

Cynhaliwyd cystadleuaeth ysgrifennu creadigol wedi ei noddi gan Gyngor Llyfrau Cymru i gyd-fynd â’r noson, wedi ei feirniadu gan Eurig Salisbury. Roedd gofyn i ymgeiswyr naill ai ysgrifennu limrig a fyddai’n addas ar gyfer yr Eisteddfod Ryng-golegol, neu ddarn o waith creadigol o unrhyw gyfrwng ar y testun ‘Aber’. Daeth Rhodri Siôn yn fuddugol gyda’i limrig, ac Endaf Griffiths ac Iestyn Tyne yn rhannu’r wobr gyntaf am y darn creadigol.

Ar ran fy nghyd-fyfyrwyr, hoffwn ddiolch i bawb fu’n gyfrifol am sicrhau llwyddiant y noson, yn enwedig Caryl Lewis, Hywel Griffiths, Eurig Salisbury a Patrobas. Hefyd, hoffwn ddiolch i’r Adran am roi’r cyfle i ni drefnu noson o’r fath. Roedd yn brofiad a fydd, rwy’n siŵr, yn aros yn y cof fel un o uchafbwyntiau ein tymor cyntaf fel myfyrwyr yn Aberystwyth.

Noson Llen a Chan 3

Noson Llen a Chan 1

Sulwen Richards, myfyriwr Rhan 1 Cymraeg Proffesiynol

Sylwadau ar gau.