Gwobrau Dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Braf yw cael llongyfarch dau o’n cydweithwyr yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar ennill cymeradwyaeth uchel eleni yn y Gwobrau Dan Arweiniad Myfyrwyr: Mrs Rhian Haf Davies (Staff Cymorth y Flwyddyn) a Dr Ian Hughes (Goruchwyliwr y Flwyddyn). Mae’r gwobrau’n cydnabod gwaith rhagorol y ddau ac rydym yn falch iawn o’r cyfle hwn i ddiolch iddynt ac i’w llongyfarch yn wresog.
Rhian ac Ian SLTA 2016
Ac yntau ar fin ymddeol, dyma gyfle hefyd i gydnabod cyfraniad aruthrol Dr Ian Hughes i’r Adran a dymuno’n dda iddo yn ei ymddeoliad. Mae Ian yn ddarlithydd ysbrydoledig: yn athro iaith pen ei gamp (y Gymraeg a’r Wyddeleg fel ei gilydd) ac yn ddehonglwr clir a chytbwys ar y chwedlau Arthuraidd a’r Mabinogi. Fel ysgolhaig, mae Ian yn arbenigo ar ryddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol ac edrychwn ymlaen at gael pori yn ei gyfrol nesaf i ddod o’r wasg, sef Bendigeiduran Uab Llyr, golygiad Cymraeg o ail gainc y Mabinogi. Byddwn yn gweld eisiau cymwynasgarwch Ian, heb sôn am ei ffraethineb rhwydd a deallus!

Comhghairdeachas agus go n-éirí leat, aireoidh muid uainn go mór tú

Diolch i bob un o’n myfyrwyr a ddangosodd eu gwerthfawrogiad trwy enwebu Rhian ac Ian eleni!

Sylwadau ar gau.