Marciau Llawn i Anna Powys

[Congratulations to first-year student Anna Powys who was amongst WJEC A-Level candidates who were recognised for their outstanding performance in 2013.]
Llongyfarchiadau i Anna Powys am dderbyn gwobr gan CBAC am y marciau uchaf ar y cymhwyster Lefel A Cymraeg.
Dywedodd “Roedd derbyn y wobr yn fraint annisgwyl gan nad oeddwn yn ymwybodol fod y fath wobrau yn bodoli. Dyma’r tro cyntaf i ddisgybl o Ysgol Plasmawr dderbyn gwobr fel hon.” Llwyddodd Anna i ennill marciau llawn yn yr adran lafar ac yn y traethawd a oedd yn ymwneud â barddoniaeth y Cynfeirdd.

Ychydig o ddiwrnodau cyn y Nadolig, fe aeth Anna i’r seremoni wobrwyo yn adeilad CBAC yng Nghaerdydd. “Roedd tua 30 o ddisgyblion yno, ynghyd â’u rhieni a’u hathrawon, sef y rhai a ddaeth i’r brig ym mhob un o’r pynciau sy’n cael eu harholi gan CBAC. Synnais o weld fod cymaint o’r disgyblion yn mynychu ysgolion a cholegau tu hwnt i Glawdd Offa ac roedd yn ddiddorol bod yng nghwmni cymaint o unigolion a oedd wedi ennill marciau llawn yn eu harholiadau amrywiol.”

Llun Anna Powys

Gwenan Davies, BA, [Myfyrwraig Raddedig Dan Hyfforddiant Adran y Gymraeg a Chanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg]

Comments are closed.