Ethol Llywydd Undeb y Myfyrwyr

[Jacob Dafydd Elis, Aberystwyth Student Union’s newly elected President, blogs about his recent success and vision for the future. As a Welsh speaker, he looks forward to engaging students at Aberystwyth in both local and national campaigns. The Welsh Department wishes him every success in his new post 2014-15!]

Mae cael fy ethol yn Llywydd ar Undeb y Myfyrwyr yn destun balchder i mi. Hwn oedd y pedwerydd etholiad i mi sefyll ynddo yn yr Undeb ac felly roeddwn yn gallu tynnu ynghyd yr holl brofiadau ymgyrchu a’r holl waith paratoi. Rwy’n hynod ddiolchgar i bawb a wnaeth pleidleisio drosof ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r holl fyfyrwyr i weld Undeb uchelgeisiol ac unigryw. Roedd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar un adeg yn lwyfan i’r mudiad myfyrwyr yn genedlaethol, rwy’n edrych ymlaen i droi yn ôl at y cyfnod hwn o ymgyrchu uniongyrchol, o gyfaddawdu a chydweithio, ac o fod yr un mor benderfynol o frwydro a herio sefydliadau lleol a chenedlaethol, os oes rhaid.

Y tu hwnt i gampws Aberystwyth, mae Bangor hefyd yn dathlu ethol Llywydd sydd yn medru’r Gymraeg. Ledled Cymru, mae ymgeiswyr Cymraeg eraill yn sefyll i gynrychioli myfyrwyr. Mae hyn yn llwyddiant ynddo ei hun, sef bod myfyrwyr Cymraeg eu hiaith bellach yn sefyll i fod yn swyddogion o bob math. Mae’n destun balchder i Ganghennau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i Undebau Myfyrwyr Cymraeg ar hyd Cymru.

Rwy’n edrych ymlaen at gryfhau llais y myfyrwyr yn y Brifysgol ac i gynyddu atebolrwydd hefyd. Rhaid i Undeb y Myfyrwyr agor ei drysau yn fwy llydan a thaflu’r rhwyd ymhellach. Mae gennym lawer i wneud i sicrhau bod ein Undeb yn cysylltu â myfyrwyr o bob cefndir. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r tîm i sicrhau’r weledigaeth honno. Mae’n amser i ni frwydro dros hawliau pob myfyriwr, a chyn ein bod ni’n herio eraill, o dro i dro rhaid edrych ar ein gwasanaethau ninnau hefyd.

Hoffwn ddiolch am bob cymorth ac am gyngor yr holl sefydliadau ar draws y blynyddoedd sydd wedi rhoi’r profiadau anhygoel i mi. Carwn ddiolch yn arbennig i’r Adran Gymraeg am bob arweiniad a chefnogaeth. Ymlaen at bennod nesaf yr Adran a’r Undeb!

Jacob

Jacob Dafydd Ellis Rhan ll Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Dymuna’r Adran bob llwyddiant i Jacob yn ystod ei gyfnod fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr.

Comments are closed.