Dwy gadair i fyfyrwraig Adran y Gymraeg.

[This post congratulates third year student Megan Elenid Lewis on her literary successes at eisteddfodau held by the Young Farmers’ Association.]
Braint oedd cael bod yn bresennol yn seremoni gadeirio Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion 2 Tachwedd eleni, wrth i mi weld ffrind, Megan Elenid Lewis, yn sefyll uwchlaw gweddill y gynulleidfa ar ganiad y corn.
Yn ôl y beirniad, y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan, mae Megan yn ‘llenor o safon uchel iawn’ ac mae ei stori fer yn llawn ‘cyffyrddiadau cynnil’ am glirio hen aelwyd wedi marwolaeth yn y teulu. Yn ôl y sôn, mae cyfrinach yn cuddio ymysg hen bethau’r aelwyd. Dywed y beirniad fod Megan yn llenor sy’n astudio pobol, iaith a thafodiaith yn graff – ac mae’n sicr y byddai ei darlithwyr ar y modiwl ‘Ysgrifennu Creadigol’ yn cydsynio.

Bythefnos wedyn, 16 Tachwedd 2013, taith bell ar y ‘bws o’r bryniau’ ar hyd heolydd troellog yr A487 oedd o flaen Megan a’i theulu wedi iddi dderbyn yr alwad wrth CFfI Cymru yn dweud ei bod wedi ennill Cadair Eisteddfod Ynys Môn, 2013. Gyda’i theulu, ffrindiau a gweddill cefnogwyr Ceredigion yn dyst i’w llwyddiant, eisteddodd Megan yn hedd yr Eisteddfod.
Megan

Llongyfarchiadau gwresog iti Megan ar dy lwyddiant ysgubol. Rwyf i, fel sawl un arall, rwy’n siŵr, yn ysu am gael darllen y stori fer fuddugol. Pob lwc i’r dyfodol ac ymlaen at weddill y cadeiriau…

Gwenan Davies, Myfyrwraig Raddedig Dan Hyfforddiant Adran y Gymraeg a Chanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg, BA Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu (2013)

Comments are closed.