Blog UMCA 40

UMCA 40

Os ydych yn mwynhau cerddoriaeth, hanes, Cymreictod neu bartïon pen-blwydd, Aberystwyth yw’r lle delfrydol i chi yn ystod pythefnos cyntaf mis Mehefin. I ddathlu pen-blwydd UMCA’n Ddeugain, mae’r pwyllgor wedi bod wrthi’n brysur yn trefnu digwyddiadau di-ri i’ch diddanu chi.
Ar 5 Mehefin, bydd Sŵn 40 yn gyfle i bawb fwynhau dawnsio ac yfed i gyfeiliant caneuon Cymraeg gorau y 40 mlynedd diwethaf. Mae’r noson yn gaddo fod yn un llawn hwyl tan oriau man y bore – i’r rheini sy’n goroesi!

Bydd 6 Mehefin 2014 yn aros yng nghof y genedl am byth! Dyma ddiwrnod Gŵyl UMCA 40! Bydd y rheini ohonom sy’n mynychu yn cofio’r diwrnod fel un o’r rhai gorau erioed! Bydd yr Ŵyl yn cynnwys gig yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth a bydd y canlynol yn ein diddanu – anadlwch mewn…

GERAINT LØVGREEN A’R ENW DA, Y BANDANA, VANTA, DELWYN SIÔN, CEFFYLAU LLIWGAR, BLAIDD, YR EIRA, CATRIN HERBERT, BREICHIAU HIR, GWYRYF, RADIO RHYDD, TYMBAL, Y BANDITOS, A MWY…

FFiw!

Yn bersonol rwy’n edrych ymlaen at weld Vanta yn ailffurfio a chlywed rhai o oreuon Hergest gan Delwyn Siôn, heb sôn am ymfalchïo yn y ffaith bod y bandiau yma i gyd yn gyn-aelodau UMCA! Un peth sydd bron â bod yn well na hyn i gyd yw’r ffaith fy mod yn gallu prynu tocyn am gyn lleied â £10! BARGEN!

Ers rhai wythnosau bellach, mae aelodau Pwyllgor UMCA 40 wedi bod yn paratoi Arddangosfa arbennig a gyhelir 14 Mehefin 2014 ym Mhantycelyn. Rydym wedi bod yn twrio trwy hen ffeiliau UMCA yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn gwylio hen raglenni am fyfyrwyr Aber yn yr Archif Sgrin a Sain yno. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys archif o’r 40 mlynedd diwethaf, stondinau gan gymdeithasau sy’n cydweithio a noddi UMCA a’i dathliadau Pen-blwydd, yn ogystal â siaradwyr gwadd a darlleniadau gan feirdd. Nid wyf am ddatgelu mwy ar hyn o bryd, dewch draw i weld!

Mae’r profiad o fod ar y pwyllgor trefnu yn un bythgofiadwy i mi ac rwyf mor ddiolchgar am gael y cyfle i gyfrannu. Mae’r holl ddigwyddiadau sy’n rhan o’r dathliadau deugain yn wych a gobeithiaf eich gweld chi yno!

Bethan Walkling Rhan ll Cymraeg, Drama ac Astudiaethau Theatr. Swyddog Hysbysebu Pwyllgor UMCA 40.

Comments are closed.