Gwledd o lyfrau…

Bu 2013 yn flwyddyn brysur i ddarlithwyr Adran y Gymraeg… Cyhoeddwyd gwledd o lyfrau ganddynt a fydd, yn eu tro, yn bwydo i mewn i’r modiwlau arbenigol y maent yn eu dysgu ar gynlluniau BA ac MA yr Adran. Rhagor na hynny, fe gyhoeddwyd eu llyfrau mewn da bryd ar gyfer y farchnad Nadoligaidd! Os ydych yn chwilio am anrheg i rywun arall neu ynteu ddeunydd darllen i chi eich hun, cofiwch gyhoeddiadau’r staff…

Mihangel Pygiana

Ysgrifennu Creadigol

• Huw Meirion Edwards, Lygad yn Llygad: casgliad o gerddi amlhaenog a chain yn y mesurau caeth a rhydd.

• Mihangel Morgan, Pygiana ac Obsesiynau Eraill: ysgrifau pryfoclyd a hynod ddifyr… Beth yw apêl y pwg?

Iaith a llên Cymru’r Oesoedd Canol

• Ian Hughes, Math uab Mathonwy: argraffiad Saesneg o’r chwedl ddyrys hon sydd hefyd yn cynnwys nodiadau beirniadol trylwyr ar y testun.

• Bleddyn Owen Huws (gol.), Dwned, 19 (2013): rhifyn newydd o’r cylchgrawn dylanwadol hwn sy’n trafod hanes a llên Cymru’r Oesoedd Canol. Mae’r rhifyn hwn yn cwmpasu trafodaethau ar dynged (Ian Hughes), penwisgoedd merched yn y canu serch (Alaw Mai Edwards), ‘Cywydd Gwenonwy’ (A. Cynfael Lake, cyd-olygydd Dwned) ynghyd â gwedd newydd ar hanes Owain Glyndŵr (Gruffydd Aled Williams).

• Simon Rodway, Dating Medieval Welsh Literature: cyfrol sy’n eglurhau un o sialensau mwyaf cymhleth a chyffrous llên Cymru’r Oesoedd Canol.

Bleddyn Lansiad Dwned 1

Ysgolheictod testunol

• Marged Haycock, Prophecies from the Book of Taliesin: golygiad newydd ac awdurdodol o gerddi proffwydol un o lawysgrifau mwyaf heriol y Gymraeg.

• Richard Glyn Roberts, Diarhebion Llyfr Coch Hergest: golygiad newydd a chyflawn o ddiarhebion y Llyfr Coch – ac amryw ohonynt yn goch iawn!

Y Celtiaid a Cheltigrwydd

• Alexander Falileyev, The Celtic Balkans: golwg newydd ar gysylltiadau Celtaidd ardal ddiddorol a chymhleth.