Gwên fawr gan gyn-fyfyrwyr

[Congratulations to alumni Eurig and Rhiannon Salisbury on their marriage! In this post they recount their first meeting during a lecture on Dafydd ap Gwilym – none other than Wales’s most renowned love poet…]
Fis Awst eleni fe briodais i a Rhiannon yng Nghapel y Morfa yn Aberystwyth. Rhyw ddeng mlynedd yn ôl roedden ni’n fyfyrwyr yn Adran y Gymraeg, a’r ddau ohonon ni’n dilyn cyrsiau gradd cyfun, Rhiannon gyda’r Adran Addysg a minnau gyda’r Adran Astudiaethau Ffilm a Theledu. Fe welson ni ein gilydd am y tro cyntaf yn yr Hen Gol, ac roedd dychwelyd i’r hen adeilad ar ddiwrnod ein priodas er mwyn cyfannu’r cylch, fel petai, yn brofiad llawen iawn.

Rwy’n cofio mynd i ddarlith ar Ddafydd ap Gwilym (yn briodol iawn) yn Ystafell y De 5, a chyrraedd yn hwyr, yn ôl fy arfer. Fe slinciais i fewn, a sylweddoli’n fuan nad oedd gen i bapur. Gofyn am gael benthyg dalen wedyn gan ferch hardd iawn â chanddi lond pad o bapur, a threulio gweddill y ddarlith yn ciledrych arni’n obeithiol. Ond roedd hi’n llawer rhy gydwybodol i godi ei llygaid oddi ar ei gwaith, a bu’n rhaid aros nes imi’i gweld yn y Llew Du un noson cyn i bethau fynd ymhellach!

Fe hoffwn i a Rhiannon ddiolch yn fawr i’r Adran am bob dim, ac yn arbennig am alluogi inni dynnu rhai o’n lluniau priodas ni yn y Coleg ger y Lli.

Eurig a Rhiannon Salisbury, cyn-fyfyrwyr Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth
Llun Eurig a Rhiannon - fach