Dwned 20 (2014)

Mae’r ugeinfed rhifyn o’r cylchgrawn Dwned wedi ei gyhoeddi. Sefydlwyd y cylchgrawn yn 1995 gan y golygyddion, Dr Bleddyn Owen Huws a Dr A. Cynfael Lake, ac mae wedi ymddangos yn flynyddol byth oddi ar hynny. Cyhoeddiad ydyw sy’n canolbwyntio ar gyhoeddi trafodaethau safonol ar lenyddiaeth a hanes Cymru’r Oesoedd Canol. Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf cyhoeddwyd deunydd gan 50 o gyfranwyr, yn cynnwys nifer o enwau sy’n ysgolheigion amlwg a phrofedig yn y maes, ynghyd â rhai ysgolheigion ifainc a fanteisiodd ar y cyfle i gyhoeddi eu gwaith ymchwil am y tro cyntaf. Ymddangosodd cyfanswm o 116 o eitemau unigol rhwng cloriau’r ugain rhifyn, yn cynnwys erthyglau, nodiadau ac adolygiadau, amryw ohonynt yn drafodaethau pwysig ar wahanol agweddau ar farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol.

Gellir archebu copi o’r ugeinfed rhifyn am £7 yn cynnwys cludiad drwy gysylltu ag Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DY; cymraeg@aber.ac.uk

Clawr Dwned 20

Cynnwys yr ugeinfed rhifyn

‘Y Bardd yn Llysgennad, Rhan I: Llywarch Brydydd y Moch yn Neheubarth’                 RHIAN M. ANDREWS

‘Dau Englyn Maswedd o ‘Ganu Heledd’ ’                                                                    DAVID CALLANDER

‘Fersiynau Cymraeg o’r Anima Christi’                                                                PRYDWYN O. PIPER

‘Y Tywysog Harri a Gwarchaeau Olaf Gwrthryfel Glyndŵr’                                   RHIDIAN GRIFFITHS

‘Bedo Brwynllys, ei Noddwyr a’i Gynefin’                                                                          A. CYNFAEL LAKE

NODIADAU                                                                                                                         I. ‘Huw Cae Llwyd: Tri Nodyn’                                                                                          A. CYNFAEL LAKE

II. ‘Y Grog yn Nulyn’                                                                                                          A. CYNFAEL LAKE

Adolygiad ar Diarhebion Llyfr Coch Hergest, gol. Richard Glyn Roberts                NICOLAS JACOBS

Adolygiad ar ‘Gwalch Cywyddau Gwŷr’: Ysgrifau ar Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif, goln. Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis ac Ann Parry Owen             CHRISTINE JAMES

‘Rhestr o Weithiau Cyhoeddedig Rachel Bromwich (1915‒2010)’                       MORFYDD E. OWEN

‘Mynegai i Dwned Rhifynnau 1‒20 (1995‒2014)’                                                BLEDDYN OWEN HUWS

 

Sylwadau ar gau.