Cyfrol sy’n torri tir newydd

ISBN 978-1-78461-298-6

Newydd ymddangos y mae’r gyfrol gyntaf erioed i ganolbwyntio ar y gwahanol fathau o gywyddau a genid gan Feirdd yr Uchelwyr, sef y beirdd proffesiynol ac amatur a ganai yng Nghymru rhwng tua 1330 a 1600. Golygwyd y gyfrol Genres y Cywydd gan Dr Bleddyn Owen Huws o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth, a Dr A. Cynfael Lake o Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe.

Detholiad thematig o bedair ysgrif ar ddeg a ymddangosodd yn y cylchgrawn Dwned yn ystod yr un flynedd ar hugain ddiwethaf ar geir yn y gyfrol, a chafodd awduron yr ysgrifau gyfle i ddiweddaru eu cyfraniadau a’u hadolygu’n arbennig ar gyfer y cyhoeddiad hwn. Ceir yma ymdriniaethau beirniadol â gwahanol genres y cywydd gan ysgolheigion sy’n arbenigo ar amrywiol agweddau ar farddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol Diweddar, ac adlewyrchir ganddynt y feirniadaeth fwyaf blaengar yn y maes. Ymhlith y mathau o gywyddau a drafodir y mae’r cywyddau gofyn a diolch, y ffugfarwnadau, y cywyddau i farfau, i benwisgoedd merched, i drefi, i gardiau, yn ogystal â’r cywyddau ymryson.

Cynhelir derbyniad gwin i lansio’r gyfrol am 1.00 o’r gloch brynhawn Iau, 4 Awst, ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni, ac mae croeso cynnes i bawb.

Cyhoeddwyd y gyfrol gan y golygyddion gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i hargraffwyd gan wasg y Lolfa, Tal-y-bont.

Gellir archebu copi o’r gyfrol am £15 yn cynnwys cludiad drwy gysylltu ag Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, cymraeg@aber.ac.uk

Am wybodaeth bellach cysyllter âDr Bleddyn O. Huws / Dr A. Cynfael Lake.

Sylwadau ar gau.