Wythnos y Glas 2013 Freshers Week

[This post advertises the events organised for Freshers Week 2013]
Wrth i Wythnos y Glas agosáu, mae staff Adran y Gymraeg yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd. Dyma ein prif ddigwyddiadau…

As Freshers’ Week approaches staff of the Department of Welsh are looking forward to welcoming new students. Here are our main events…

22 Medi/September 2013
Derbyniad i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg / Reception for Welsh medium students
(14:30 Neuadd Gwleidyddiaeth Ryngwladol / International Politics Main Hall)

24 Medi/September 2013
Cofrestru Rhan I / Part I Registration
25 Medi/September 2013
Cofrestru Rhan II (y sawl sydd heb rag-gofrestru) / Part II Registration (for those who have not completed provisional registration)

Sesiwn i gyngori Uwchraddedigion / Session to advise Postgraduates
(14:00–16:00 Ystafell Seddon Room, Hen Goleg / Old College)

26 Medi/September 2013
Noson i groesawu uwchraddedigion / An evening to welcome Postgraduates
(19:00 Ystafell Seddon Room, Hen Goleg / Old College)

30 Medi/September 2013
Cwis a noson i groesawu myfyrwyr newydd / Quiz and evening to welcome new students
(19:30 Gwesty’r Richmond / The Richmond Hotel)