Blwyddyn yn Aberystwyth – Fulbright – A Year in Aberystwyth

Jackie Burek ydw i. Fel arfer, dwi’n byw yn Philadelphia, yn astudio ar gyfer fy PhD yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Pennsylvania. Ond ces i gyfle i ddod i Brifysgol Aberystwyth am flwyddyn, fel ysgolhaig ôl-raddedig Fulbright 2014–2015, yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Roeddwn i’n gobeithio ymchwilio i lawysgrifau canoloesol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC), a dysgu siarad Cymraeg yn well. Dw i’n hapus i ddweud fy mod i wedi cyflawni’r ddau fwriad! Ond daeth fy mlwyddyn Fulbright i ben, a nawr dwi’n gallu myfyrio ar fy amser yn Aberystwyth.

Dwi wedi mwynhau ymchwilio i lawysgrifau yn LlGC yn fawr iawn, a dw i wedi ysgrifennu pennod o’m traethawd PhD gan ddefnyddio’r ymchwil hon. Ond mae fy rhyngweithiadau, ffurffiol ac anffurffiol, gydag athrawon a myfyrwyr yr Adran wedi bod yr un mor ddefnyddiol i mi â fy ymchwil fy hun. Trwy’r gyfres o ddarlithoedd dan ymbarel SACMC (Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar) cwrddais i â phobl yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru – a rhoddais i ddarlith i’r grŵp hefyd! Mae’r haneswyr yn Aberystwyth wedi bod yn adnodd bendigedig a grŵp newydd o ffrindiau, jyst fel y bobl yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Yn wir, y bobl yw’r peth mwyaf arbennig ynghylch Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r bobl sy’n byw yn Aberystywth a’r cylch yn arbennig iawn hefyd, a dwi wedi cael croeso cynnes ganddyn nhw. Ymunais i â’r grŵp hanes lleol ym Mhenparcau, a dwi wedi dysgu llawer am hanes a diwylliant Cymru, a Phenparcau yn arbennig. Hefyd, ces i gyfle i deithio trwy Aberystwyth ar fflôt yng Ngharnifal Aberystwyth! Dwi’n ddiolchgar iawn am garedigrwydd pobl Aberystwyth a Phenparcau.

Dydy hi ddim yn bosib i mi ddisgrifio’r dylanwad dwfn a gafodd fy mhrofiadau ar fy ymchwil ac ar fy mywyd. Diolch yn fawr iawn i bawb, ac yn arbennig i’r Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a Chomisiwn Fulbright Unol Daleithiau, am fy nghefnogi trwy’r ysgoloriaeth Fulbright. Byddaf i’n nôl yn Aberystwyth yn fuan, dwi’n siŵr!

Jacqueline Burek

Jacqueline Burek

Jacqueline Burek

 

Sylwadau ar gau.