Amdanom Ni

Sefyldwyd yr Adran yn 1875, felly, ni yw’r hynaf o Adrannau Cymraeg Cymru. Daniel Silvan Evans oedd yr Athro Cymraeg cyntaf yn 1875 a gweithiai yn rhan-amser am gyflog o £150 y flwyddyn.

Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma, gan gynnwys Gwenallt, T H Parry-Williams, R. M. (‘Bobi’) Jones, John Rowlands, Mihangel Morgan, Twm Morys, Iwan Llywelyn, Wiliam Owen Roberts, Owen Martell, Catrin Dafydd, ac Eurig Salisbury.

Mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn darllen gradd yn y Gymraeg neu mewn Cymraeg Proffesiynol, ond rydym hefyd yn cynnig cynlluniau BA i’r rheiny ohonoch sy’n ymddiddori yn yr ieithoedd Celtaidd eraill: Gwyddeleg Iaith a Llên (cydanrhydedd) ac Astudiaethau Celtaidd (anrhydedd sengl).

Mae’r ddarpariaeth israddedig ar gael i ddechreuwyr, myfyrwyr Ail Iaith, myfyrwyr Iaith Gyntaf a chyfleoedd ymchwil MA, MPhil a PhD i uwchraddedigion. Ceir yma gymuned egnïol o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth a’i lle yn y byd cyfoes. Mae gennym ddiddordeb byw hefyd yn yr ieithoedd Celtaidd eraill ac mae modd i’n myfyrwyr astudio Gwyddeleg, Llydaweg a Gaeleg yr Alban.

Dilynwch y ddolen isod i ddychwelyd i’n hafan ar wefan Prifysgol Abersytwyth:
www.aber.ac.uk/cy/cymraeg/