Lansiad e-Lyfr am Hen Gymraeg

Ddydd Gwyl Dewi eleni, bydd e-lyfr newydd, a arianwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cael ei lansio: Llawlyfr Hen Gymraeg gan Alexander Falileyev. Bydd y lansiad yn Neuadd Pantycelyn am 12.30, ac mae croeso i bawb yno. Bydd yna luniaeth ysgafn.

Dyma’r disgrifiad cynhwysfawr cyntaf un o Hen Gymraeg (iaith y 9fed ganrif hyd ddechrau’r ddeuddegfed) i ymddangos yn yr iaith Gymraeg. Mae’n addasiad (gan yr awdur ei hunan) o ramadeg Hen Gymraeg Alexander Falileyev a gyhoeddwyd yn Rwsieg yn 2002, ac yn Ffrangeg yn 2008. Yn ogystal â throsi’r gwaith i’r Gymraeg, mae Dr Falileyev wedi’i addasu ar gyfer cynulleidfa Gymraeg, ac wedi ymgorffori ffrwyth yr ymchwil diweddaraf ar y testunau hyn (peth ohono eto i’w gyhoeddi). Mae hyn yn golygu y bydd o ddiddordeb i ysgolheigion profiadol yn ogystal â myfyrwyr a lleygwyr. Mae’n cynnwys disgrifiadau manwl o’r testunau hysbys, gyda llyfryddiaeth lawn, penodau ar ffonoleg, gramadeg a chystrawen yr iaith, a detholiad o destunau golygedig gyda nodiadau cynhwysfawr a geirfa. Mae’r llyfr hwn yn rhoi cyfle, am y tro cyntaf, i’r Cymry ddod i adnabod rhai o’r enghreifftiau cynharaf hysbys o destunau yn eu hiaith.

Mae Dr Falileyev, yn enedigol o St Petersburg, Rwsia, yn arbenigydd ar yr ieithoedd Celtaidd. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ar enwau lleoedd a phersonol Celtaidd o Ewrop yn yr hen gyfnod, ac ar iaith a llenyddiaeth Cymru’r Oesoedd Canol. Roedd yn gweithio yn yr Adran Gymraeg yma yn Aberystwyth ar wahanol brosiectau ymchwil ar ieithoedd Celtaidd y cyfandir rhwng 2003 a 2013, ac mae’n dal i fyw yn yr ardal, yng Ngoginan.

Llawlyfr Hen Gymraeg 1