Croesawu’r Graddedigion

Roedd Ystafell Seddon yn yr Hen Goleg dan ei sang nos Iau 25 Medi wrth i’n graddedigion a’n staff ddod at ei gilydd am wydraid o win a rhywbeth i’w fwyta.  Hon, mae’n debyg, oedd y noson fwyaf llwyddiannus ers tro: llond y lle o fyfyrwyr MA, MPhil a PhD, a phawb yn siarad â phawb arall. mewn Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg, Ffrangeg a hyd yn oed Fanaweg.

Gwych o noson – a diolch yn arbennig i’r Athro Marged Haycock am ei threfnu.

Diwrnod Agored 13 Medi

Dyma gyfle bellach i ddweud gair am Ddiwrnod Agored llwyddiannus.  Daeth criw da at ei gilydd o bob rhan o Gymru a’r tu hwnt yn y bore a’r pnawn (mwy na’r disgwyl!) i fwynhau paned o de a siarad â staff a myfyrwyr am gyrsiau gradd mewn Cymraeg, Cymraeg Proffesiynol ac Astudiaethau Celtaidd.

Diolch yn arbennig i Rebecca, Bethan a Gwenno am estyn croeso mor gyfeillgar i’n hymwelwyr.

Llongyfarchiadau!

Cafodd staff Adran y Gymraeg broblem bleserus eleni, sef dyfarnu gwobrau adrannol i’n myfyrwyr. Ar ôl cryn ddadlau a bargeinio, dyma’r enwau a ddaeth i’r brig mewn blwyddyn arbennig o dda. Llongyfarchiadau arbennig i bob un ohonynt, ac i bawb a lwyddodd yn yr arholidau eleni.

Gwobr Thomas ac Elizabeth Maelgwyn Davies

H. Gwilym Tudur

Gwobr Thomas ac Elisabeth Evans mewn Gwyddeleg

Hynek Janousek

Gwobr yr Athro Thomas Jones

S. Fflur Rhys

Gwobr T.E. Nicholas

Marged Tudur, Llinos Haf Jones a S. Fflur Rhys

Gwobr y Gyngres Geltaidd

Siân Mererid Jones

Ysgoloriaeth Gymraeg Cynddelw

Manon Elin James, Anna Powys a Rhodri Siôn

Ysgoloriaeth Syr Thomas Parry-Williams

Marged Tudur, Megan Elenid Lewis a Mared Grug Llywelyn

Gwobr Bunford

Shannon Parker

Gwobr Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth

Miriam Glyn