Awgrymiadau adolygu

Mae ceisio adolygu yr adeg hon o’r flwyddyn yn anodd. Mae’n amser ‘dolig a phawb yn dechrau ymuno yn hwyl yr ŵyl a’r peth olaf sydd ar eich meddwl yw’r arholiadau sydd rownd y gornel. Ond, dyma rai awgrymiadau adolygu… Man astudio. Heb os, mae popeth ac unrhyw beth yn medru tynnu ein sylw adeg…

Y Gymraeg yn Aber

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu’n ddwyieithog ac yn cynnig gwasanaethau i hyrwyddo’r Gymraeg i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd yng Nghymru. Adran o fewn y Brifysgol sy’n hyrwyddo ac yn cynorthwyo bywyd Cymraeg y Brifysgol yw Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg. Mae ei gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu, cynnig…

Cinio Croesawu i siaradwyr Cymraeg newydd Prifysgol Aberystwyth.

Cinio Croesawu i siaradwyr Cymraeg newydd Prifysgol Aberystwyth.   Fel rhan o Benwythnos Mawr y Croeso, ar ôl llwyddiant cinio croesawu siaradwyr Cymraeg y flwyddyn gyntaf y llynedd, penderfynwyd trefnu’r digwyddiad eleni eto. Heidiodd oddeutu 80 o fyfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf i Medrus, Penbryn ddydd Sul 24ain o Fedi, am ginio dydd Sul. Agorwyd…