Taith Snapchat o Adran y Gymraeg ac Astudiethau Celtaidd

 

Mae’r Adran hon yn un ddelfrydol ar gyfer astudio iaith, llenyddiaeth a diwylliant Cymru, yn ogystal ag Astudiaethau Celtaidd a hynny mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Mae Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ddysgu Cymraeg a Chymraeg Proffesiynol yn ogystal â Llydaweg, Gwyddeleg, a Gaeleg yr Alban. Yn ogystal â chynlluniau BA mewn Cymraeg a Chymraeg Proffesiynol, rydym ni hefyd yn cynnig graddau BA mewn Gwyddeleg a llenyddiaeth Wyddelig (ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg), Astudiaethau Celtaidd a Chymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd.