Pam Aberystwyth?

’y Coleg ger y lli.’

Nid yn unig mae dewis Prifysgol yn bwysig o ran yr addysg a derbyn gradd, ond mae yn bwysig dewis Prifysgol ar sail y gymuned hefyd. Yma yn Aberystwyth, mae’r gymuned Gymraeg yn gryf iawn ac mae pawb yn teimlo fel un teulu mawr. Fel rhan o UMCA rwyf wedi cael y profiadau gorau posib ac wedi cyfarfod ffrindiau oes. Mae fy nghyfnod Prifysgol wedi bod yn gyfnod gwerthfawr iawn a chyfnod melys. Mae wedi mynd fel y gwynt, ond mae pob atgof yn un a wneith aros gyda mi am byth. Rwyf yn falch fy mod wedi dewis

Prifysgol Aberystwyth nid yn unig am fy mod wedi derbyn gradd mewn adran fechan a thiwtoriaid annwyl iawn, ond mae prifysgol Aberystwyth wedi cyfoethogi fy mhrofiadau personol.

 

Mae Aber yn le godidog, ac mae cael gweld y môr o dop y campws yn brofiad arbennig iawn. Yn ogystal mae modd crwydro ar hyd y prom ac i fyny Consti. Yn wir mae gweld golygfeydd mor hardd â rhai Aber wrth astudio yn gwneud y cyfnod arholiadau a thraethodau yn dipyn brafiach.

Yn ogystal â chymuned glos o fyfyrwyr, mae tref Aberystwyth hefyd yn gymuned glos. Braf yw cael dweud fy mod wedi rhedeg ras am fywyd sawl tro yn Aber bellach ac roedd camu dros y llinell derfyn a gweld yr holl bobl yn cymeradwyo yn brofiad bythgofiadwy. Mae pawb mor gefnogol yma yn Aberystwyth. Dyma gymuned sydd yn hael iawn, ac yn barod o roi bob tro. Bob blwyddyn rydym fel undeb yn cynnal wythnos RAG, sydd yn wythnos sydd yn casglu arian at elusen benodol bob blwyddyn. Mae’r swm terfynol ar ddiwedd yr wythnos yn swm anhygoel, a rydwyf mor falch i gael dweud fy mod wedi cymryd rhan ers tair blynedd bellach yn wythnos RAG, ac wedi cyfrannu yn ariannol ac at y digwyddiadau cymdeithasol i godi’r arian.

Yn ychwanegol, rydym yn undeb gweddol fach, a pan mae rhywbeth yn digwydd i un aelod, mae pawb yn teimlo’r un boen. Rydym yn gofalu am ein gilydd, ac yn falch o lwyddiannau ein gilydd ac yn pryderu am ein gilydd. Oni bai am UMCA byddai fy mhrofiad yn y Brifysgol wedi bod yn wahanol iawn. Rwyf yn teimlo fy mod wedi setlo yma yn Aber yn syth ac yn teimlo yn gartrefol iawn.

tim pel rhwyd cymraeg y geltaidd