Llyfrgelloedd a chyfleuoedd astudio

Yma yn Aberystwyth, rydym ni am roi bob cyfle posib I fyfyrwyr, a’r cyfleuoedd gorau hefyd. Nid yn unig rydym yn cynnig un llyfrgell, ond rydym yn cynnig tri llyfrgell ar y campws:

Lleolir Llyfrgell Thomas Parry ar Campws Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Mae’n cefnogi gofynion Staff a Myfyrwyr yr Athrofa Reolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth. Darperir amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu â’ch astudiaethau ac i’ch helpu i ymlacio mewn tawelwch.

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau fisegol ar 4ydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais. Mae’r Llyfrgell hon yn cynnwys deunydd ar gyfer astudio mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg. Mae yma le i dros 100 o ddarllenwyr astudio.

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau’r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais mae’n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio’n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda’ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Dros wyliau y Nadolig 2017 fe drawsnewidwyd Prif Lyfrgell y Brifysgol, ac ail-agor llyfrgell newydd sbon I’r myfyrwyr. Ail-agorwyd Llyfrgell Hugh Owen ar 3ydd o Ionawr 2018

Yn ôl adborth rheolaidd gan fyfyrwyr, fe benderfynodd y Brifysgol ei bod yn bwysig ehangu diweddaru a gwella’r ardaloedd astudio I fyfyrwyr yn Hugh Owen. Trwy gyfrwng y prosiect ailwampio ceisiodd y Brifysgol cyflawni sawl peth:

  • Ad-drefnu’r cynllun i wella’r llif drwy’r adeilad a mynediad y defnyddwyr i adnoddau a gwasanaethau.
  • Agor allan a newid diben rhai o’r ardaloedd ‘cefn’ presennol i ddarparu gofod ychwanegol i ddefnyddwyr
  • Gwella’r goleuo, y gwresogi a’r awyru i sicrhau awyrgylch mwy cyfforddus i’n defnyddwyr
  • Diweddaru’r addurno a’r dodrefn i ddarparu lle sy’n bodloni gofynion ein defnyddwyr

 

Yn ogystal â llyfrgelloedd y Brifysgol, mae myfyrwyr Aberystwyth yn ffodus iawn fod Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ein stepen drws. Dyma lyfrgell ychwanegol sydd yn cynnig casgliadau helaeth ac eang iawn. Mae rhaid i chi ymaelodi cyn cael astudio a defnyddio adnoddau’r Llyfrgell, ond mae aelodaeth am ddim, ac adnoddau gwych ar gael. Mae Caffi Pen Dinas yn cael ei leoli yn  Llyfrgell Genedlaethol, a dyma gaffi bendigedig i gael toriad cinio yn ystod cyfnod prysur o adolygu neu ymchwilio.