Cymdeithas Gymraeg Aberystwyth.

Sefydlwyd UMCA nol yn 1973 ar gyfer gwarchod hawliau a buddiannau ac ymgyrchu dros fyfyrwyr Cymraeg yn y Brifysgol. Cynrychiolai UMCA ei haelodau o safbwynt cymdeithasol, ieithyddol ac addysgol. Daw aelodau UMCA o bob cwr o Gymru a thu hwnt gan greu cymuned unigryw a chlos, sydd yn ffynnu ac esblygu yn flynyddol.

Mae blynyddoedd Prifysgol yn gyfnod melys ac yn gyfnod gwerthfawr iawn. Oni bai am fynychu Prifysgol er mwyn derbyn gradd, mae yn hanfodol eich bod yn gwneud y mwyaf o’ch cyfnod ac yn teimlo yn gartrefol yn ogystal â mwynhau digwyddiadau cymdeithasol. Gobaith UMCA yw sicrhau boddhad i fyfyrwyr drwy gynnig profiadau eang blwyddyn ar ôl blwyddyn, fel bod pob myfyrwyr yn teimlo yn rhan o deulu mawr UMCA ac yn mwynhau byw drwy gyfrwng Cymraeg.

Fel rhan o UMCA hefyd ceir Aelwyd Pantycelyn. Dyma un o gymdeithasau mwyaf adnabyddus UMCA. Dros y blynyddoedd, mae’r aelwyd wedi bod yn cystadlu ac yn llwyddiannus mewn Eisteddfodau’r Urdd, y Genedlaethol, a’r Ŵyl Gerdd Dant. Dyma gyfle arbennig i ganu a chymdeithasu a chystadlu mewn aelwyd sydd yn cael ei rhedeg yn frwdfrydig gan fyfyrwyr sydd yn gwirfoddoli eu hamser i sicrhau parhad i’r aelwyd. Mae Crôl Côr hefyd yn un o nosweithiau gora’r tymor ac yn rhoi cyfle i fwynhau gyda chyd aelodau’r côr ar wahân i fod mewn ymarferion ac ar lwyfan.

 

 

SŴN

Ar nos iau olaf pob mis cynhelir SŴN, sef noson Gymraeg yn yr undeb. Dyma gyfle i wisgo i fyny fel thema benodol bob mis a chael gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg.

Dyma gyfle i chi fod yn greadigol gyda’ch syniadau a’ch gwisgoedd yn ogystal â chefnogi siopau elusennol y dref drwy brynu’r gwisgoedd. Mae rhai syniadau gwych wedi cael eu creu ar hyd y blynyddoedd. Dyma un o nosweithiau gorau Aber i fyfyrwyr Cymraeg.