Awgrymiadau adolygu

Mae ceisio adolygu yr adeg hon o’r flwyddyn yn anodd. Mae’n amser ‘dolig a phawb yn dechrau ymuno yn hwyl yr ŵyl a’r peth olaf sydd ar eich meddwl yw’r arholiadau sydd rownd y gornel.
Ond, dyma rai awgrymiadau adolygu…

Man astudio.
Heb os, mae popeth ac unrhyw beth yn medru tynnu ein sylw adeg arholiadau ac mae’n anodd canolbwyntio. Mae dod o hyd i fan neu ystafell astudio sy’n addas i chi yn bwysig. Mae rhai yn hoff o adolygu yn eu ‘stafelloedd gwely, ond rhai eraill yn hoff o fod yn y llyfrgell. Chwiliwch am fan tawel i adolygu er mwyn canolbwyntio a chael cyn lleied o ymyrraeth ag sy’n bosib.

Cerddoriaeth.
Gall cerddoriaeth fod o gymorth neu eich atal rhag adolygu! Efallai nad yw gwrando ar eich hoff ganeuon yn syniad da!? Efallai taw gwrando ar ganeuon yn dawel bach yn y cefndir sydd orau? Gall gwrando ar gerddoriaeth neu’r radio fod yn rwystr wrth adolygu. Efallai nad yw’r syniad o adolygu mewn tawelwch yn apelio, ond meddyliwch am y llwyth gwaith y gellir ei dysgu mewn 15 munud heb gerddoriaeth i gymharu â 45 munud gyda cherddoriaeth?!

Dilyn amserlen.
Mae’n bwysig creu amserlen adolygu sy’n gyfleus ac yn gweithio i chi. Mae treulio hanner awr fan hyn a hanner awr fan draw gyda thoriadau byr yn y canol yn bwysig! Mae sesiynau byrrach o adolygu yn debygol o fod yn fwy gwerthfawr, nag oriau hir a dwys o adolygu popeth!

Mae’n hollol normal i fethu â chanolbwyntio weithiau. Ewch allan am dro neu gwrdd â ffrindiau a mynd nôl at yr adolygu. Mae awyr iach yn gwneud byd o wahaniaeth, yn enwedig yn ystod cyfnod yr adolygu.

Byddwch yn gall.
Ystyriwch y llwyth gwaith sydd gennych i’w adolygu cyn dechrau adolygu o ddifri. Mae’n bwysig nad ydych yn gor-flino nac yn ei gor-wneud hi gan fod cyfnodau anodd a straenus yr arholiadau yn medru rhoi llawer o bwysau arnoch.

Cofiwch ei bod hi’n bwysig ymlacio hefyd – mi wneith noson neu ddwy bant o’r adolygu les i chi.

Cadwch lygaid ar eich e-bost a gwefan y Brifysgol am ragor o wybodaeth ynghylch sesiynau ymlacio a chymorth yn ystod cyfnod yr arholiadau.

Pob lwc!