Cyngor ysgrifennu Datganiad Personol

Cyngor ysgrifennu Datganiad Personol

 

Dyma gyfle i ti werthu dy hun i’r brifysgol! Mae angen i ti brofi dy fod yn ymgeisydd da i astudio yn y brifysgol a phrofi bod gen ti’r sgiliau a’r potensial i lwyddo. Dyma rai awgrymiadau i dy helpu gyda’r cais.

 

Pam dewis y cwrs?

Mae’n bwysig dy fod yn esbonio pam dy fod yn dewis y cwrs penodol hwn. Efallai mai dyma yw dy freuddwyd, y math o broffesiwn yr hoffet fentro iddi, neu bwnc y gwnes ti ei fwynhau yn yr ysgol ac eisiau dysgu mwy. Meddylia a oes rhywbeth rwyt ti wedi’i wneud tu allan i’r dosbarth yn gysylltiedig â’r pwnc? Profiad gwaith, gwaith gwirfoddol, mynychu cyrsiau neu seminarau, mae’r holl bethau yma’n dy wneud di’n wahanol i unrhyw ymgeisydd arall ac yn dangos fod gen ti wir ddiddordeb yn y pwnc. Dangosa frwdfrydedd ac awydd i ddechrau dysgu.

 

 

 

Ti sy’n bwysig!

Bydd datganiad personol da yn cefnogi’r holl bethau sydd gen ti i’w cynnig i’r cwrs ac i’r brifysgol. Mae angen i ti nodi’r holl weithgareddau rwyt ti’n cymryd rhan ynddynt, dy holl gyflawniadau a dy gymwysterau. Efallai y byddi di’n gweld hi’n anodd canu dy glodydd  dy hun, ond dyma sy’n rhaid i ti ei wneud, ynghyd â phasio dy arholiadau wrth gwrs, ond gwerthu dy holl sgiliau, profiadau, cyflawniadau a dy gymwysterau.

 

Bydd yn wahanol!

Mae prifysgolion yn darllen cannoedd o ddatganiadau personol bob blwyddyn. Mae gan bawb rhywbeth unigryw i’w gynnig, felly cofia nodi hynny yn dy ddatganiad. Paid ag ofni bod yn wahanol – ti sy’n bwysig.

 

 

 

 

 

Darllena’r datganiad.

Gwna’n siŵr dy fod yn darllen ac yn drafftio dy ddatganiad. Mae’n hawdd gwneud camgymeriadau ond nid yw’n hawdd eu hadnabod, weithiau. Gofynna i dy rieni neu athrawon i roi cipolwg ar y datganiad – gall rywun arall adnabod camgymeriadau bach yn hawdd. Adrodd y datganiad yn uchel, efallai y byddi di’n teimlo braidd yn wirion yn gwneud hynny, ond cei weld os yw’r datganiad yn llifo ac yn gwneud synnwyr.

 

Pob lwc gyda’r cais!