Gwneud cais i’r Brifysgol

 

Mae gwneud cais i’r Brifysgol yn brofiad llawn emosiynau gwahanol. Hyd yn oed os wyt ti’n gwybod yn union pa gwrs i’w astudio, mae cymaint o brifysgolion sy’n cynnig opsiynau gwahanol neu’n addysgu mewn dulliau eraill. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd iawn i benderfynu ar y cwrs delfrydol. Ond, paid â phoeni! Dyma ychydig o gyngor ar sut i ddewis y brifysgol orau a’r cwrs i ti.

 

Dewis y cwrs.

Gyda chymaint o gyrsiau ar gael, mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Fy nghyngor i ti ar ddewis cwrs yw naill a’i meddwl am y math o waith neu broffesiwn yr hoffet fentro iddi ar ôl dy astudiaethau neu gwrs sy’n ymwneud â phwnc mwynheaist yn yr ysgol. Mae’r cam o’r ysgol i’r brifysgol yn un mawr ac mae’r gwaith yn anodd, felly mae’n bwysig dy fod yn dewis cwrs y byddi di’n mwynhau. Mae’n bwysig dy fod yn dewis cwrs sy’n cyd-fynd a’r ffordd wyt ti’n hoffi cael dy ddysgu ac asesu hefyd, megis gwneud arholiadau, ysgrifennu aseiniadau neu waith ymarferol – mae’n fwy tebygol y byddi di’n gwneud yn dda. Cofia edrych yn y porwr cyrsiau ar wefan UCAS am beth sydd ar gael i ti.

 

Mae ambell beth i’w wneud ar ôl i ti ddewis y cyrsiau sy’n apelio atat.

  • Rho gipolwg ar y graddau sy’n ofynnol i’r cwrs.
  • Mae’n bwysig edrych ar safle’r brifysgol yn y tablau cynghrair.
  • Lleoliad y brifysgol.

 

 

Diwrnodau Agored. 

Mae’n werth i ti fynychu diwrnodau agored. Dyma gyfle i ti gwrdd â staff, darlithwyr, myfyrwyr a darpar-fyfyrwyr sydd yn yr un cwch â ti a phrofi bywyd mewn prifysgol. Dilyna’r linc am fwy o wybodaeth https://www.aber.ac.uk/cy/study-with-us/open-days/

 

UCAS

Ar ôl pwyso a mesur a dewis y 5 cwrs sy’n apelio atat, mae’n amser i ti ddechrau’r cais. Fydd rhaid i ti nodi manylion personol, datganiad personol a’r 5 dewis cwrs prifysgol. Mae’n rhaid i ti nodi rhif y cwrs a’r brifysgol yn y dewisiadau. Dyddiad cau y cais yw 15 Ionawr – gwna’n siŵr dy fod yn ei gwblhau erbyn hynny. Bydd y brifysgol mewn cysylltiad mor gynted â phosib wedi iti ei gyflwyno. Mae croeso i ti ddilyn llwybr dy gais ar UCAS. Ar ôl derbyn yr holl geisiadau’n ôl, cei di benderfynu ar dy ddewis cyntaf a’r ail. Mae’n bwysig i ti nodi dy ddewisiadau’n ofalus.

 

Dyna ni felly, byddi di wedi cwblhau dy gais i’r brifysgol. Cofia edrych ac ymateb i unrhyw e-byst ac efallai ystyried mynychu diwrnodau ymweld. Bydd cyfle i ti nawr ganolbwyntio ar dy arholiadau.