Gwneud cais i’r Brifysgol

Gwneud cais i’r Brifysgol

Mae gwneud cais i’r Brifysgol yn brofiad llawn emosiynau gwahanol. Hyd yn oed os wyt ti’n gwybod yn union pa gwrs i’w astudio, mae cymaint o brifysgolion sy’n cynnig opsiynau gwahanol neu’n addysgu mewn dulliau eraill. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd iawn i benderfynu ar y cwrs delfrydol. Ond, paid â phoeni! Dyma ychydig o gyngor ar sut i ddewis y brifysgol orau a’r cwrs i ti.

 

Dewis y cwrs.

Gyda chymaint o gyrsiau ar gael, mae’n anodd gwybod ble i ddechrau. Fy nghyngor i ti ar ddewis cwrs yw naill a’i meddwl am y math o waith neu broffesiwn yr hoffet fentro iddi ar ôl dy astudiaethau neu gwrs sy’n ymwneud â phwnc mwynheaist yn yr ysgol. Mae’r cam o’r ysgol i’r brifysgol yn un mawr ac mae’r gwaith yn anodd, felly mae’n bwysig dy fod yn dewis cwrs y byddi di’n mwynhau. Mae’n bwysig dy fod yn dewis cwrs sy’n cyd-fynd a’r ffordd wyt ti’n hoffi cael dy ddysgu ac asesu hefyd, megis gwneud arholiadau, ysgrifennu aseiniadau neu waith ymarferol – mae’n fwy tebygol y byddi di’n gwneud yn dda. Cofia edrych yn y porwr cyrsiau ar wefan UCAS am beth sydd ar gael i ti.

 

Mae ambell beth i’w wneud ar ôl i ti ddewis y cyrsiau sy’n apelio atat.

  • Rho gipolwg ar y graddau sy’n ofynnol i’r cwrs.
  • Mae’n bwysig edrych ar safle’r brifysgol yn y tablau cynghrair.
  • Lleoliad y brifysgol.

 

 

Diwrnodau Agored. 

Mae’n werth i ti fynychu diwrnodau agored. Dyma gyfle i ti gwrdd â staff, darlithwyr, myfyrwyr a darpar-fyfyrwyr sydd yn yr un cwch â ti a phrofi bywyd mewn prifysgol. Dilyna’r linc am fwy o wybodaeth https://www.aber.ac.uk/cy/study-with-us/open-days/

 

UCAS

Ar ôl pwyso a mesur a dewis y 5 cwrs sy’n apelio atat, mae’n amser i ti ddechrau’r cais. Fydd rhaid i ti nodi manylion personol, datganiad personol a’r 5 dewis cwrs prifysgol. Mae’n rhaid i ti nodi rhif y cwrs a’r brifysgol yn y dewisiadau. Dyddiad cau y cais yw 15 Ionawr – gwna’n siŵr dy fod yn ei gwblhau erbyn hynny. Bydd y brifysgol mewn cysylltiad mor gynted â phosib wedi iti ei gyflwyno. Mae croeso i ti ddilyn llwybr dy gais ar UCAS. Ar ôl derbyn yr holl geisiadau’n ôl, cei di benderfynu ar dy ddewis cyntaf a’r ail. Mae’n bwysig i ti nodi dy ddewisiadau’n ofalus.

Dyna ni felly, byddi di wedi cwblhau dy gais i’r brifysgol. Cofia edrych ac ymateb i unrhyw e-byst ac efallai ystyried mynychu diwrnodau ymweld. Bydd cyfle i ti nawr ganolbwyntio ar dy arholiadau.