Astudio Daearyddiaeth yn Aber

Un o’r penderfyniadau gorau wnes i oedd dewis mynychu Prifysgol Aberystwyth – cofiaf yn ôl i’r profiad cymhleth o gofrestru gyda UCAS a phendroni pa brifysgol oedd yn fy nenu. Ond nid wyf wedi edrych yn ôl na difaru unwaith – ac rwy’n sicr na wnewch chi chwaith.   Rydw i eisoes yn fyfyriwr ail…

Pam Aberystwyth?

’y Coleg ger y lli.’ Nid yn unig mae dewis Prifysgol yn bwysig o ran yr addysg a derbyn gradd, ond mae yn bwysig dewis Prifysgol ar sail y gymuned hefyd. Yma yn Aberystwyth, mae’r gymuned Gymraeg yn gryf iawn ac mae pawb yn teimlo fel un teulu mawr. Fel rhan o UMCA rwyf wedi…

Llyfrgelloedd a chyfleuoedd astudio

Yma yn Aberystwyth, rydym ni am roi bob cyfle posib I fyfyrwyr, a’r cyfleuoedd gorau hefyd. Nid yn unig rydym yn cynnig un llyfrgell, ond rydym yn cynnig tri llyfrgell ar y campws: Lleolir Llyfrgell Thomas Parry ar Campws Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. Mae’n cefnogi gofynion Staff a Myfyrwyr yr Athrofa Reolaeth, y Gyfraith a Gwyddor…

Y Gymraeg yn Aber

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu’n ddwyieithog ac yn cynnig gwasanaethau i hyrwyddo’r Gymraeg i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd yng Nghymru. Adran o fewn y Brifysgol sy’n hyrwyddo ac yn cynorthwyo bywyd Cymraeg y Brifysgol yw Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg. Mae ei gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu, cynnig…